#اونیکس_یخی

•••
code:ds06
•دستبند سنگ اونیکس یخی.
•پلاک شکری قرمز. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۲۸٬۰۰۰تومان.
___________________________________

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds06
•دستبند سنگ اونیکس یخی.
•پلاک شکری قرمز. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۲۸٬۰۰۰تومان.
___________________________________

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
___________________________________

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds06
•دستبند سنگ اونیکس یخی.
•پلاک شکری قرمز. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۲۸٬۰۰۰تومان.
___________________________________

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds06
•دستبند سنگ اونیکس یخی.
•پلاک شکری قرمز. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۲۸٬۰۰۰تومان.
___________________________________

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
دستبند ست اونیکس مشکی و یخی
قیمت ست ۲۰ تومان
ارسال به سراسر ایران🇮🇷
#دستبند#اونیکس#اونیکس_مات #گردنبند#پلاک_اسم #پلاک_استیل #پلاک_اسم_استیل #رنگ_ثابت#زیورآلات #زیورالات #چوبی#سنگ#تزئین #سفارشی #دستبند#اونیکس#اونیکس_مات #گردنبند#پلاک_اسم #پلاک_استیل #پلاک_اسم_استیل #رنگ_ثابت#زیورآلات #زیورالات #چوبی#سنگ#تزئین #سفارشی#دستسازه_هنری #دستساز #دست_ساز#دست_سازهای_من #بدلیجات_شیک #بدلیجات#اونیکس_یخی #ست#ست_عاشقانه#کادو#کادوتولد #حدید#سنگ_حدید#ست_دستبند
دستبندخوشکل ضربان با سنگ اونیکس زیبا..نظر من اینه ک ی دستبند خاص پلاک ضربانش ی حس خاصی رو منتقل میکنه..منکه دوسش دارم قیمت این‌کار خوشکلم ۲۶هزار تومان...
#اونیکس_سیاه #اونیکس_مات#اونیکس_یخی #اونیکس_تراش_خرده #پلاک # استیل#استیل_رنگ_ثابت #بدلیجات_دخترونه #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_خاص #بدلیجات_ارزان #ایران#خوزستان #آبادان# همه#نقاط # کشور
دستبندخوشکل ضربان با سنگ اونیکس زیبا..نظر من اینه ک ی دستبند خاص پلاک ضربانش ی حس خاصی رو منتقل میکنه..منکه دوسش دارم قیمت این‌کار خوشکلم ۲۶هزار تومان...
#اونیکس_سیاه #اونیکس_مات#اونیکس_یخی #اونیکس_تراش_خرده #پلاک # استیل#استیل_رنگ_ثابت #بدلیجات_دخترونه #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_خاص #بدلیجات_ارزان #ایران#خوزستان #آبادان# همه#نقاط # کشور
•••
code:ds05
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds05
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds05
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds05
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
اینم بند عینک سفارشی آماده شده ی مشتری جانم...طبق سلیقه ی مشتری جونم..
#بندعینک #اونیکس_سیاه #اونیکس_براق #اونیکس_یخی #اونیکس_ست #اونیکس_سفید #اونیکس_مات #اونیکس_سفید_مات #سوپرایزتولد # پرفروش#گل-توری#خرجکار_زیورآلات #بست-عینک#کادو #سنگ #اصل #بدلیجات_دستساز #مشتریمداری #زیبا # ایران#خوزستان #آبادان#ارسال #آنلاین#همه#نقاط# کشور
👽دستبند اونیکس یخی و سنگ مالاکیت👽
قیمت فقط ۱۲ تومن😍
#دستبند#اونیکس#اونیکس_مات #گردنبند#پلاک_اسم #پلاک_استیل #پلاک_اسم_استیل #رنگ_ثابت#زیورآلات #زیورالات #چوبی#سنگ#تزئین #سفارشی #دستبند#اونیکس#اونیکس_مات #گردنبند#پلاک_اسم #پلاک_استیل #پلاک_اسم_استیل #رنگ_ثابت#زیورآلات #زیورالات #چوبی#سنگ#مالاکیت#دستبند_مالاکیت #انیکس_یخی #اونیکس_یخی #سنگ_مالاکیت
•••
code:ds04
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds04
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds04
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ  #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
•••
code:ds04
•دستبند سنگ نگین دار طلایی.
•پلاک استیل رنگ ثابت به دلخواه. •همراه با بافت کشویی.
•قیمت دستبند: ۳۰٬۰۰۰تومان.

جهت سفارش به دایرکت یا از طریق لینک موجود در بیو به تلگرام مراجعه فرمایید.
#dastband #دستبندسنگ #دستبند_ست #دست_بند #گردنبند_سنگ #دستبندست #dastband_sang #dastband_charm #dastbandcharm #dastbandset #dastband_sangi #mahaviz #مه_آویز #مه_آویز #dastbandcharm #دستبند_چرم #دستبند #دست_بند #دست_بند_سنگ #چرم #دستبند_چرم #دستبند_چرمی #دستبند_چرم_طبیعی #فروردینی #ماه_تولد #سنگ_ماه_تولد #گردنبند_سنگ #اونیکس_یخی #گوی_نگیندار #گوی_نگین #بافت_کشویی #بافت_مکرومه
دستبند مالاکیت اصل
قیمت ست#38تومن

#مالاکیت
#مالاکیت_چشمی
#دستبند_ست
#دستبند
#دستبندحدیداونیکس
#دستبندمردانه
#دستبند_خاص
#دستبنذ_مشکی
#دستسازهای_من
#اونیکس_سیاه
#اونیکس_مات
#اونیکس_یخی
#اونیکس_سفید_مات
#اونیکس_ست

Feedmind is investigator of posts from social media.