#تایگر

زندگی لحظات در چرخچشه، گاهی لحظات غم انگیز، گاهی سخت و گاهی خوب اگر از پس سختی‌ها بربیای متوجه میشی اینها لحظات خوب زندگیت بودن لحظات تجربه کردن

سختی همیشه و در هر شرایطی سراغ آدم میاد، اگه ازشون فرار کنیم گرفتار بعدی میشیم ولی اگه ازشون عبور کنیم قطعا نسبت به قبل بزرگتر شدیم

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
زندگی لحظات در چرخچشه، گاهی لحظات غم انگیز، گاهی سخت و گاهی خوب اگر از پس سختی‌ها بربیای متوجه میشی اینها لحظات خوب زندگیت بودن لحظات تجربه کردن

سختی همیشه و در هر شرایطی سراغ آدم میاد، اگه ازشون فرار کنیم گرفتار بعدی میشیم ولی اگه ازشون عبور کنیم قطعا نسبت به قبل بزرگتر شدیم

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
تصاویری از شلیک انواع تسلیحات از هواپیمای قدیمی و باحال فرانسه, سوپراتاندارد

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
تصاویری از شلیک انواع تسلیحات از هواپیمای قدیمی و باحال فرانسه, سوپراتاندارد

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
ارسالی :نعمت شرابی
#سلطان_بلوچستان 
#شوتی_تویوتا
#شوتی
#تایگر
#تیر
#بار
#اسلحه 
#بلوچ
#بلوچستان 
#دریفت_عربی 
#اهواز
#مشهد
#لاکچری
#پلیس
#دزد 
#کاتاف
. آکواریوم ایران کوی 
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی 
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف
پخش انواع فایتر

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن 
#پنگوسی #ماهی_فایتر # #فایترسوپرهافمون #فایترهافمون #فایتر_ماهی 
#fish #aquarium #goldfish #koi 
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف
پخش انواع فایتر

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن
#پنگوسی #ماهی_فایتر # #فایترسوپرهافمون #فایترهافمون #فایتر_ماهی
#fish #aquarium #goldfish #koi
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی 
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی 
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن 
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi 
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی 
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی 
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن 
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi 
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی 
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی 
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن 
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi 
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی 
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی 
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن 
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi 
@iran.koi.aquarium
. آکواریوم ایران کوی
پخش متنوع ترین ماهی های زینتی داخلی و خارجی
پخش و فروش تخصصی کوی نژاد دار
پخش دیسکس در سایزهای مختلف

اندیشه فاز ۱ خیابان ۱۴ غربی پلاک ۵۶

محمدی ۰۹۱۹۵۱۸۱۸۴۶

#آکواریوم #کوی #ماهی #ماهی_زینتی #گلد_فیش #ایران_کوی #پخش_ماهی_زینتی #دیسکس #آنجل #زبرا #آنجل_مونو #اسکار #سیچیلاید #کوی_باله_بلند #گوپی #تایگر #بلو_الکتریک #گیرین_تیلور #فلاور_هورن
#پنگوسی
#fish #aquarium #goldfish #koi
@iran.koi.aquarium
ته دوبله...🤣🤣🤣
.
لطفا با معرفی پیج ما به دیگران ما را در خدمت رسانی یاری کنید.
@asrejadid1400 👈👈👈👈 #دوبله
#خنده
#طنز
#باحال
#طنز_سیاسی
#حادثه
#تایگر
#عقاب
#لحظه_ها
ته دوبله...🤣🤣🤣
.
لطفا با معرفی پیج ما به دیگران ما را در خدمت رسانی یاری کنید.
@asrejadid1400 👈👈👈👈 #دوبله
#خنده
#طنز
#باحال
#طنز_سیاسی
#حادثه
#تایگر
#عقاب
#لحظه_ها
خیلی باید به ماشینت اطمینان داشته باشی تا اینجوری بزنی تو آب💪
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
خیلی باید به ماشینت اطمینان داشته باشی تا اینجوری بزنی تو آب💪
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
•
مدال منشوری 
قيمت ها داخل كانال تلگرام 
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و خريد های تكي
📌اماده فروش به صورت کلی و جزئی 
جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد 
_________________________________
☎️:٠٩٣٠٤٨١٣٨٤٦
‏firoozi_stone #stone #sang #عقيق #چشم_ببر #تایگر #تسبیح #لاجورد #لارویکیت #هفت_چاکرا #مرواريد #آمتیست #مرجان #کهربا #مجسمه_سنگی #مدال_هفت_چاکرا #کوارتز #فيروزه #عقيق_ماداگاسکار #زیورآلات #دستبند #گردنبند #آمتیست #زیورالات_خاص #زمینشناسی #دستبند_سنگ #ریسه #جيد_مات #مدال_مرجان #خرجكار #جيد #مدال_کوارتز
قيمت ها داخل كانال تلگرام 
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و هم خريد تكي
اماده فروش به صورت تكي و عمده جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد 
_

مدال منشوری
قيمت ها داخل كانال تلگرام
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و خريد های تكي
📌اماده فروش به صورت کلی و جزئی
جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد
_________________________________
☎️:٠٩٣٠٤٨١٣٨٤٦
‏firoozi_stone #stone #sang #عقيق #چشم_ببر #تایگر #تسبیح #لاجورد #لارویکیت #هفت_چاکرا #مرواريد #آمتیست #مرجان #کهربا #مجسمه_سنگی #مدال_هفت_چاکرا #کوارتز #فيروزه #عقيق_ماداگاسکار #زیورآلات #دستبند #گردنبند #آمتیست #زیورالات_خاص #زمینشناسی #دستبند_سنگ #ریسه #جيد_مات #مدال_مرجان #خرجكار #جيد #مدال_کوارتز
قيمت ها داخل كانال تلگرام
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و هم خريد تكي
اماده فروش به صورت تكي و عمده جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد
_
•
مدال درخت زندگی مسی 
قيمت ها داخل كانال تلگرام 
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و خريد های تكي
📌اماده فروش به صورت کلی و جزئی 
جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد 
_________________________________
☎️:٠٩٣٠٤٨١٣٨٤٦
‏firoozi_stone #stone #sang #عقيق #چشم_ببر #تایگر #تسبیح #لاجورد #لارویکیت #هفت_چاکرا #مرواريد #آمتیست #مرجان #کهربا #مجسمه_سنگی #مدال_هفت_چاکرا #کوارتز #فيروزه #عقيق_ماداگاسکار #زیورآلات #دستبند #گردنبند #آمتیست #زیورالات_خاص #زمینشناسی #دستبند_سنگ #ریسه #جيد_مات #مدال_مرجان #خرجكار #جيد #مدال_کوارتز
قيمت ها داخل كانال تلگرام 
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و هم خريد تكي
اماده فروش به صورت تكي و عمده جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد 
_

مدال درخت زندگی مسی
قيمت ها داخل كانال تلگرام
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و خريد های تكي
📌اماده فروش به صورت کلی و جزئی
جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد
_________________________________
☎️:٠٩٣٠٤٨١٣٨٤٦
‏firoozi_stone #stone #sang #عقيق #چشم_ببر #تایگر #تسبیح #لاجورد #لارویکیت #هفت_چاکرا #مرواريد #آمتیست #مرجان #کهربا #مجسمه_سنگی #مدال_هفت_چاکرا #کوارتز #فيروزه #عقيق_ماداگاسکار #زیورآلات #دستبند #گردنبند #آمتیست #زیورالات_خاص #زمینشناسی #دستبند_سنگ #ریسه #جيد_مات #مدال_مرجان #خرجكار #جيد #مدال_کوارتز
قيمت ها داخل كانال تلگرام
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و هم خريد تكي
اماده فروش به صورت تكي و عمده جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد
_
•
مدال سنگی مثلثی
قيمت ها داخل كانال تلگرام 
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و خريد های تكي
📌اماده فروش به صورت کلی و جزئی 
جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد 
_________________________________
☎️:٠٩٣٠٤٨١٣٨٤٦
‏firoozi_stone #stone #sang #عقيق #چشم_ببر #تایگر #تسبیح #لاجورد #لارویکیت #هفت_چاکرا #مرواريد #آمتیست #مرجان #کهربا #مجسمه_سنگی #مدال_هفت_چاکرا #کوارتز #فيروزه #عقيق_ماداگاسکار #زیورآلات #دستبند #گردنبند #آمتیست #زیورالات_خاص #زمینشناسی #دستبند_سنگ #ریسه #جيد_مات #مدال_مرجان #خرجكار #جيد #مدال_کوارتز
قيمت ها داخل كانال تلگرام 
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و هم خريد تكي
اماده فروش به صورت تكي و عمده جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد 
_

مدال سنگی مثلثی
قيمت ها داخل كانال تلگرام
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و خريد های تكي
📌اماده فروش به صورت کلی و جزئی
جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد
_________________________________
☎️:٠٩٣٠٤٨١٣٨٤٦
‏firoozi_stone #stone #sang #عقيق #چشم_ببر #تایگر #تسبیح #لاجورد #لارویکیت #هفت_چاکرا #مرواريد #آمتیست #مرجان #کهربا #مجسمه_سنگی #مدال_هفت_چاکرا #کوارتز #فيروزه #عقيق_ماداگاسکار #زیورآلات #دستبند #گردنبند #آمتیست #زیورالات_خاص #زمینشناسی #دستبند_سنگ #ریسه #جيد_مات #مدال_مرجان #خرجكار #جيد #مدال_کوارتز
قيمت ها داخل كانال تلگرام
قيمت بسيار بسيار مناسب در خريد
هاي عمده و هم خريد تكي
اماده فروش به صورت تكي و عمده جهت اطلاع از قيمت به دايركت يا تلگرام شماره زير مراجعه كنيد
_
#نگین #مالاکیت #کنگو #طبیعی

۱۰ عدد نگین مالاکیت اصلی رنگ طبیعی 
تراش یمنی 
از موجودی راف های پولش نخورده خود مجموعه ۱۶۲۰۰۰ تومان

یق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
#سنگ #طبیعی #تراش_تخم_مرغی
تخم مرغ سنگی
سنگ عقیق؛جاسپر؛مون استون و فیروزه طبیعی

یق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
شورت یوکائو تعداد محدود
سفارش دایرکت

#everlast #kickboxinggirl #kickboxing #muythai #mma #karate #sportmod #rdx #onlineshopping #venum #taekwondotraining #کیکبوکسینگ_بانوان #کیکبوکسینگ #بوکس #مویتای #باندبوکس #مویتای #کاراته #کاراته_بانوان #تکواندو #اسپورتمد #تایگر#کیسه_بوکس#اورلست #ونیو
شورت ونیوم 
سفارش کالا دایرکت
‏
#everlast #kickboxinggirl #kickboxing #muythai #mma #karate #sportmod #rdx #onlineshopping #venum #taekwondotraining #کیکبوکسینگ_بانوان #کیکبوکسینگ #بوکس #مویتای #باندبوکس #مویتای #کاراته #کاراته_بانوان #تکواندو #اسپورتمد #تایگر#کیسه_بوکس#اورلست #ونیوم
کمپرسور کولر لندکروز و پرادو اصلی استوک🇯🇵
لطفا برای استعلام قیمت تماس بگیرید
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
کمپرسور کولر لندکروز و پرادو اصلی استوک🇯🇵
لطفا برای استعلام قیمت تماس بگیرید
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
ارسال امروز98/5/1

#گوپی_فیش #گوپی_ماهی #اکواریوم_پلنت #ماهی_زینتی،#گوپی_فول_بلک
#گوپی_سنگاپوری_سوپرسایز #زبرا #تایگر #ماکرو #ماهیران
ارسالی:احمدریگی 
#سلطان_بلوچستان 
#شوتی_تویوتا
#شوتی
#تایگر
#تیر
#بار
#اسلحه 
#بلوچ
#بلوچستان 
#دریفت_عربی 
#اهواز
#مشهد
#لاکچری
#پلیس
#دزد 
#کاتاف
تویوتا فرچونر با قلب تپنده لندکروز اما کم وزن تر
میشه گفت تو ایران بهترین (اس‌ یو‌ وی) شش سیلندر بعدِ سری هفتاد برای آفرود هستش
ماشین دوست خوبم محمد پارسا:@mohamad_parsa60 .
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
تویوتا فرچونر با قلب تپنده لندکروز اما کم وزن تر
میشه گفت تو ایران بهترین (اس‌ یو‌ وی) شش سیلندر بعدِ سری هفتاد برای آفرود هستش
ماشین دوست خوبم محمد پارسا:@mohamad_parsa60 .
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
مانور زیبای یکی از خطرناکترین انواع آرایش‌های پروازی برای نیروهای زمینی دشمن

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
مانور زیبای یکی از خطرناکترین انواع آرایش‌های پروازی برای نیروهای زمینی دشمن

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
بچه قالپاق های لندکروز اتاق ۲۰۰ اصلی استوک🇯🇵
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
بچه قالپاق های لندکروز اتاق ۲۰۰ اصلی استوک🇯🇵
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
انواع #گوی_طرح_کهربا 
عقرب
 گرمی ۱۰۰۰

یق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
انواع #گوی_رزکوارتز 
سایز بزرگ گرمی ۱۵۰۰
سایز کوچک گرمی ۲۰۰۰

یق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
سزار و ایوان ک اینجا سه ماهو نیم بود 😍. ‌#. ‌#سگ#خراسانی#افغان#پژدر#عراقی#سرابی#کامگال#قهدریجانی#آلابای#الابای#ماستیف#جنگی#جنگجو#تایگر#سفید#توله#رفیق#عشق#عشق_بازی#سگ_دعوا#جنگ_سگ#عشق
راکت‌های هایدرا حاوی تعداد زیادی خار است که پس انفجار این خارها به اطراف پرتاب شده و تعداد زیادی نفرات دشمن را از پای در می‌آورد

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
راکت‌های هایدرا حاوی تعداد زیادی خار است که پس انفجار این خارها به اطراف پرتاب شده و تعداد زیادی نفرات دشمن را از پای در می‌آورد

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
اگه کسی تو زندگیتون شما رو تبدیل به یک نابغه کرد، اون فرشته نیست، یک انسان به تمام معناست

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
اگه کسی تو زندگیتون شما رو تبدیل به یک نابغه کرد، اون فرشته نیست، یک انسان به تمام معناست

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
#خودرو #جدید #ریگانخودرو #در #ایران 
#جی_ام_سی #تایگر 
ریگان خودرو ک یکی از زیر مجموعه های کرمان موتور بود چندی پیش با عرضه خودرو کوپا وارد عرصه خودروسازی شد حالا با رونمایی از خودرو جی ام سی تایگر در نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل کار خود را بطور جدی تر در این عرصه ادامه داد
این خودرو شیش ماه بعد با موتور دو لیتری توربو شارژ با توان ۲۲۰ اسب بخار و ۳۰۰ نیوتن متر گشتاور روانه بازار ایران خواهد شد قیمت این پیکاپ دو دیفرانسیل حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود
#خودرو #جدید #ریگانخودرو #در #ایران
#جی_ام_سی #تایگر
ریگان خودرو ک یکی از زیر مجموعه های کرمان موتور بود چندی پیش با عرضه خودرو کوپا وارد عرصه خودروسازی شد حالا با رونمایی از خودرو جی ام سی تایگر در نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل کار خود را بطور جدی تر در این عرصه ادامه داد
این خودرو شیش ماه بعد با موتور دو لیتری توربو شارژ با توان ۲۲۰ اسب بخار و ۳۰۰ نیوتن متر گشتاور روانه بازار ایران خواهد شد قیمت این پیکاپ دو دیفرانسیل حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود
ست شورت وتیشرت تایگر

#everlast #kickboxinggirl #kickboxing #muythai #mma #karate #sportmod #rdx #onlineshopping #venum #taekwondotraining #کیکبوکسینگ_بانوان #کیکبوکسینگ #بوکس #مویتای #باندبوکس #مویتای #کاراته #کاراته_بانوان #تکواندو #اسپورتمد #تایگر#کیسه_بوکس#اورلست #ونیوم
انواع #گوی_تایگر 
سایز بزرگ گرمی ۲۰۰۰
سایز کوچک گرمی ۲۵۰۰

یق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
دستبند‌های متنوع چرم و طلا
با انواع چرم‌های اصل
#پلاک طرح #بینهایت و اسم #تلفیقی
اسم مورد نظر شما با طراحی رایگان
جهت سفارش با شماره :
09121104275 
تماس حاصل فرمایید.
🔴لینک تلگرام جهت سفارش و 👈طراحی اسم شما👉 در بایو پیج موجود میباشد🔴
#آویز_طلا #دستبند #دستبند_چرم #دستبند_طلا #طلا #شعر #سنگ #آویز_سنگ #تایگر #پلاک_اسم #پلاک_طلا #ازدواج #عشق #زوج
دستبند‌های متنوع چرم و طلا
با انواع چرم‌های اصل
#پلاک طرح #بینهایت و اسم #تلفیقی
اسم مورد نظر شما با طراحی رایگان
جهت سفارش با شماره :
09121104275
تماس حاصل فرمایید.
🔴لینک تلگرام جهت سفارش و 👈طراحی اسم شما👉 در بایو پیج موجود میباشد🔴
#آویز_طلا #دستبند #دستبند_چرم #دستبند_طلا #طلا #شعر #سنگ #آویز_سنگ #تایگر #پلاک_اسم #پلاک_طلا #ازدواج #عشق #زوج
🔶 TIGER 🔶
..
نگین دوچرخ نماینده رسمی “ دوچرخه تایگر “ در ایران
.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید.
🌐 www.negindocharkh.com
مشخصات دوچرخه تایگر👇 🔺کد: 26120
🔺مدل: CHICAGO 🔺تنه آلومینیوم
🔺دوشاخه کمک فنردار قفل 🔺دست دنده شیمانو EF65
🔺توپ تنه بلبرینگی
🔺تایر گلریز پهن
🔺طوقه مثلثی ۵ سانتی
🔺رکاب و کرپی آلومینیوم
🔺توپی عقب و جلو ضامن دار
.
#دوچرخه #دوچرخه_تایگر #دوچرخه_کوهستان #دوچرخه_سواری #تایگر #نگین_دوچرخ
#bike #bicycle #tiger #tiger_bicycle #roadcycling #mountainbicycle #negindocharkh
@negindocharkh
🔶 TIGER 🔶
..
نگین دوچرخ نماینده رسمی “ دوچرخه تایگر “ در ایران
.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید.
🌐 www.negindocharkh.com
مشخصات دوچرخه تایگر👇 🔺کد: 26120
🔺مدل: CHICAGO 🔺تنه آلومینیوم
🔺دوشاخه کمک فنردار قفل 🔺دست دنده شیمانو EF65
🔺توپ تنه بلبرینگی
🔺تایر گلریز پهن
🔺طوقه مثلثی ۵ سانتی
🔺رکاب و کرپی آلومینیوم
🔺توپی عقب و جلو ضامن دار
.
#دوچرخه #دوچرخه_تایگر #دوچرخه_کوهستان #دوچرخه_سواری #تایگر #نگین_دوچرخ
#bike #bicycle #tiger #tiger_bicycle #roadcycling #mountainbicycle #negindocharkh
@negindocharkh
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
.
#دوچرخه #دوچرخه_تایگر #دوچرخه_سوار #ورزش #تایگر #نگین_دوچرخ #ایران #کودک #خاص #برند_برتر #هیجان
#بهترین 
#bike #bicycle #tiger #iran #sport #tiger_bicycles #instagram #tigerbicycles #iran
#kidbike #kidsbike #ridding .
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
برای مشاهده محصولات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید.↙️↙️↙️ 🌐 www.negindocharkh.com
@negindocharkh
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
.
#دوچرخه #دوچرخه_تایگر #دوچرخه_سوار #ورزش #تایگر #نگین_دوچرخ #ایران #کودک #خاص #برند_برتر #هیجان
#بهترین
#bike #bicycle #tiger #iran #sport #tiger_bicycles #instagram #tigerbicycles #iran
#kidbike #kidsbike #ridding .
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
برای مشاهده محصولات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید.↙️↙️↙️ 🌐 www.negindocharkh.com
@negindocharkh
.
✨ #نوار_چسب 👇👇
۱- #جک_اسمیت ؛ک۵۰۰تایی؛۱۸۸۰تومن.
۲- #ایران_چسب ؛ک۵۰۰تایی؛۲۵۷۰تومن.
۳- #واندرایران ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۴- #گلوپ_ایران ؛ک۵۰۰تایی؛۳۰۸۰تومن
۵- #گلوپ_تایوان ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۶- #الماس ؛ک۵۰۰تایی؛۱۵۲۰تومن.
۷- #ساگا ،ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۸- #داتیس ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۹- #تایگر ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۱۰- #کیهان_سینا ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۱۱- #واندر_سینا ؛ک۵۰۰تایی؛
۱۲- #تندر ؛ک۵۰۰تایی؛۲۵۸۰تومن.
۱۳- #دلتا ؛ک۵۰۰تایی؛ ۱۵۲۰تومن.
۱۴- #جکسون ؛ک۵۰۰تایی؛۱۹۹۰تومن.
۱۵- #واندر_چسب_کار ؛ک۵۰۰تایی؛۲۹۵۰تومن
🗓دوشنبه۹۸/۴/۳۱ #چسب_برق
☎️ +982133979109 📱 +989124875979
🆔 @ElectroPasargad1
.
#نوار_چسب 👇👇
۱- #جک_اسمیت ؛ک۵۰۰تایی؛۱۸۸۰تومن.
۲- #ایران_چسب ؛ک۵۰۰تایی؛۲۵۷۰تومن.
۳- #واندرایران ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۴- #گلوپ_ایران ؛ک۵۰۰تایی؛۳۰۸۰تومن
۵- #گلوپ_تایوان ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۶- #الماس ؛ک۵۰۰تایی؛۱۵۲۰تومن.
۷- #ساگا ،ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۸- #داتیس ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۹- #تایگر ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۱۰- #کیهان_سینا ؛ک۵۰۰تایی؛ناموجود.
۱۱- #واندر_سینا ؛ک۵۰۰تایی؛
۱۲- #تندر ؛ک۵۰۰تایی؛۲۵۸۰تومن.
۱۳- #دلتا ؛ک۵۰۰تایی؛ ۱۵۲۰تومن.
۱۴- #جکسون ؛ک۵۰۰تایی؛۱۹۹۰تومن.
۱۵- #واندر_چسب_کار ؛ک۵۰۰تایی؛۲۹۵۰تومن
🗓دوشنبه۹۸/۴/۳۱ #چسب_برق
☎️ +982133979109 📱 +989124875979
🆔 @ElectroPasargad1
دسته برف پاکن های تایمر دار هایلوکس ویگو اصلی🇯🇵
قیمت:۸۴۰
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
دسته برف پاکن های تایمر دار هایلوکس ویگو اصلی🇯🇵
قیمت:۸۴۰
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
.
🔹️پیکاپ نیم میلیاردی در راه رقابت سنگین با آمیکو آسنا 🔹️.
.
#پیکاپ #تایگر از نظر ظاهری چهره‌ای کاملاً متفاوت با پیکاپ‌های مرسوم بازار دارد. جلوپنجره‌ای که در زیر چراغ‌ها و با ابعادی بسیار بزرگ قرار گرفت و خطوط تیز نمای جلویی باعث شده تا نظر مخاطبان در مورد آن سلیقه‌ای شود. اما در عقب اوضاع بهتر است و چهره ساده پیکاپ‌های مرسوم بازار، روی این خودرو نیز قرار گرفته که جای گلایه‌ای را برای هیچ کس باقی نمی‌گذارد.
پیکاپ تایگر به یک موتور 2 لیتری توربو بنزینی با توان حداکثر قدرت 205 اسب بخار و گشتاور 325 نیوتون متری مجهز است. البته در چین یک موتور 2.4 لیتری توربودیزل نیز روی آن نصب می‌شود که قابلیت تولید 140 اسب بخار و 375 نیوتن متر را دارد. گیربکس نصب شده روی مدلی که در #نمایشگاه قرار دارد، 6 سرعته دستی است اما این خودرو با گیربکس 6 سرعته خودکار نیز عرضه خواهد شد. جالب است بدانید که در نمایشگاه شانگهای که در اوایل بهار برگزار شد، نسخه برقی همین خودرو به نام Yuhu EV نیز معرفی شده که می‌تواند حدود 800 نیوتن متر گشتاور را تولید کند و با هر بار شارژ کامل تا حدود 320 کیلومتر مسافت را طی کند.
البته موتور این پیکاپ تحت لیسانس #فورد آمریکا بوده که مسئله تحریم ها اوضاع ورود این پیکاپ را سخت تر خواهد کرد.
#ریگان#تایگر#خودرو#ایران#آتولوژی#چین#آمریکا#ایران
#jmc#iran#china
.
🏁 : #autology_jmc
.
🔹️پیکاپ نیم میلیاردی در راه رقابت سنگین با آمیکو آسنا 🔹️.
.
#پیکاپ #تایگر از نظر ظاهری چهره‌ای کاملاً متفاوت با پیکاپ‌های مرسوم بازار دارد. جلوپنجره‌ای که در زیر چراغ‌ها و با ابعادی بسیار بزرگ قرار گرفت و خطوط تیز نمای جلویی باعث شده تا نظر مخاطبان در مورد آن سلیقه‌ای شود. اما در عقب اوضاع بهتر است و چهره ساده پیکاپ‌های مرسوم بازار، روی این خودرو نیز قرار گرفته که جای گلایه‌ای را برای هیچ کس باقی نمی‌گذارد.
پیکاپ تایگر به یک موتور 2 لیتری توربو بنزینی با توان حداکثر قدرت 205 اسب بخار و گشتاور 325 نیوتون متری مجهز است. البته در چین یک موتور 2.4 لیتری توربودیزل نیز روی آن نصب می‌شود که قابلیت تولید 140 اسب بخار و 375 نیوتن متر را دارد. گیربکس نصب شده روی مدلی که در #نمایشگاه قرار دارد، 6 سرعته دستی است اما این خودرو با گیربکس 6 سرعته خودکار نیز عرضه خواهد شد. جالب است بدانید که در نمایشگاه شانگهای که در اوایل بهار برگزار شد، نسخه برقی همین خودرو به نام Yuhu EV نیز معرفی شده که می‌تواند حدود 800 نیوتن متر گشتاور را تولید کند و با هر بار شارژ کامل تا حدود 320 کیلومتر مسافت را طی کند.
البته موتور این پیکاپ تحت لیسانس #فورد آمریکا بوده که مسئله تحریم ها اوضاع ورود این پیکاپ را سخت تر خواهد کرد.
#ریگان#تایگر#خودرو#ایران#آتولوژی#چین#آمریکا#ایران
#jmc#iran#china
.
🏁 : #autology_jmc
خطر عقب نئون دار هایلوکس رِوو تایوان
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
خطر عقب نئون دار هایلوکس رِوو تایوان
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
نام کار : لاب نکلس

سنگ : لابرادوریت

کد : ۱۰۳۷

قیمت : ۱۸۰ هزار تومان

برای دیدن دستبندش دایرکت درخواست بدید ، 😋❤ از این نوع کار تعداد و مشابه موجوده😌
.
برای دیدن کار های مشابه میتونید از دایرکت ، تلگرام ، واتساپ و قسمت چت آنلاین سایت درخواست بدید تا کار های مشابه رو ببنید 😍❤
.
🌳لابرادوریتِ معجزه گر
.
سنگ پاکسازی ، تعادل و تنظیم چاکرای یک ریشه
.
🌳بسیار قوی در رفع استرس و اضطراب و کمک به درمان افسردگی
.
🌳بسیار قوی و موثر در جذب خواسته ها و ایجاد دگرگونی های خوب
.
🌳باز کردن ذهن برای راه حلهای شگفت انگیز
.
🌳مسکن در دردهای استخوانی
.
🌳افزایش هوشياري
.
🌳محافظت از هاله
.
🌳تقویت شهود ذهنی و آینده بینی
.
🌳کاهش احساس ترس و نا امیدی
.
🌳افزایش اعتماد به نفس
.
🌳افزایش قوه تخیل و فعال سازي ذهن
.
🌳افزایش آگاهی و تمرکز
.
🌳عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
.
.
#دستبند #گردنبند #دستبند_سنگ #گردنبند_سنگ #راف #آمیتیست #عقیق #کریستال #انگشتر #لابرادوریت #درخت_زندگی #سنگ_طبیعی #شکار_سنگ #عشق #کوارتز #جذب_عشق #آمونیت #تایگر #نقره #طلا #مروارید #سیترین #فیروزه #حدید #چشم_ببر
.
#Tree_of_life
#Labradorite
.
.
.
#Twelvethunder12
#Twelvethunder
#T12T
نام کار : لاب نکلس

سنگ : لابرادوریت

کد : ۱۰۳۷

قیمت : ۱۸۰ هزار تومان

برای دیدن دستبندش دایرکت درخواست بدید ، 😋❤ از این نوع کار تعداد و مشابه موجوده😌
.
برای دیدن کار های مشابه میتونید از دایرکت ، تلگرام ، واتساپ و قسمت چت آنلاین سایت درخواست بدید تا کار های مشابه رو ببنید 😍❤
.
🌳لابرادوریتِ معجزه گر
.
سنگ پاکسازی ، تعادل و تنظیم چاکرای یک ریشه
.
🌳بسیار قوی در رفع استرس و اضطراب و کمک به درمان افسردگی
.
🌳بسیار قوی و موثر در جذب خواسته ها و ایجاد دگرگونی های خوب
.
🌳باز کردن ذهن برای راه حلهای شگفت انگیز
.
🌳مسکن در دردهای استخوانی
.
🌳افزایش هوشياري
.
🌳محافظت از هاله
.
🌳تقویت شهود ذهنی و آینده بینی
.
🌳کاهش احساس ترس و نا امیدی
.
🌳افزایش اعتماد به نفس
.
🌳افزایش قوه تخیل و فعال سازي ذهن
.
🌳افزایش آگاهی و تمرکز
.
🌳عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
.
.
#دستبند #گردنبند #دستبند_سنگ #گردنبند_سنگ #راف #آمیتیست #عقیق #کریستال #انگشتر #لابرادوریت #درخت_زندگی #سنگ_طبیعی #شکار_سنگ #عشق #کوارتز #جذب_عشق #آمونیت #تایگر #نقره #طلا #مروارید #سیترین #فیروزه #حدید #چشم_ببر
.
#Tree_of_life
#Labradorite
.
.
.
#Twelvethunder12
#Twelvethunder
#T12T
خریداری شد ❤
.
نام کار : لاب نکلس

سنگ : لابرادوریت

کد : ۱۰۳۶

قیمت : ۱۸۰ هزار تومان

برای دیدن دستبندش دایرکت درخواست بدید ، 😋❤ از این نوع کار تعداد و مشابه موجوده😌
.
برای دیدن کار های مشابه میتونید از دایرکت ، تلگرام ، واتساپ و قسمت چت آنلاین سایت درخواست بدید تا کار های مشابه رو ببنید 😍❤
.
🌳لابرادوریتِ معجزه گر
.
سنگ پاکسازی ، تعادل و تنظیم چاکرای یک ریشه
.
🌳بسیار قوی در رفع استرس و اضطراب و کمک به درمان افسردگی
.
🌳بسیار قوی و موثر در جذب خواسته ها و ایجاد دگرگونی های خوب
.
🌳باز کردن ذهن برای راه حلهای شگفت انگیز
.
🌳مسکن در دردهای استخوانی
.
🌳افزایش هوشياري
.
🌳محافظت از هاله
.
🌳تقویت شهود ذهنی و آینده بینی
.
🌳کاهش احساس ترس و نا امیدی
.
🌳افزایش اعتماد به نفس
.
🌳افزایش قوه تخیل و فعال سازي ذهن
.
🌳افزایش آگاهی و تمرکز
.
🌳عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
.
.
#دستبند #گردنبند #دستبند_سنگ #گردنبند_سنگ #راف #آمیتیست #عقیق #کریستال #انگشتر #لابرادوریت #درخت_زندگی #سنگ_طبیعی #شکار_سنگ #عشق #کوارتز #جذب_عشق #آمونیت #تایگر #نقره #طلا #مروارید #سیترین #فیروزه #حدید #چشم_ببر
.
#Tree_of_life
#Labradorite
.
.
.
#Twelvethunder12
#Twelvethunder
#T12T
خریداری شد ❤
.
نام کار : لاب نکلس

سنگ : لابرادوریت

کد : ۱۰۳۶

قیمت : ۱۸۰ هزار تومان

برای دیدن دستبندش دایرکت درخواست بدید ، 😋❤ از این نوع کار تعداد و مشابه موجوده😌
.
برای دیدن کار های مشابه میتونید از دایرکت ، تلگرام ، واتساپ و قسمت چت آنلاین سایت درخواست بدید تا کار های مشابه رو ببنید 😍❤
.
🌳لابرادوریتِ معجزه گر
.
سنگ پاکسازی ، تعادل و تنظیم چاکرای یک ریشه
.
🌳بسیار قوی در رفع استرس و اضطراب و کمک به درمان افسردگی
.
🌳بسیار قوی و موثر در جذب خواسته ها و ایجاد دگرگونی های خوب
.
🌳باز کردن ذهن برای راه حلهای شگفت انگیز
.
🌳مسکن در دردهای استخوانی
.
🌳افزایش هوشياري
.
🌳محافظت از هاله
.
🌳تقویت شهود ذهنی و آینده بینی
.
🌳کاهش احساس ترس و نا امیدی
.
🌳افزایش اعتماد به نفس
.
🌳افزایش قوه تخیل و فعال سازي ذهن
.
🌳افزایش آگاهی و تمرکز
.
🌳عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
.
.
#دستبند #گردنبند #دستبند_سنگ #گردنبند_سنگ #راف #آمیتیست #عقیق #کریستال #انگشتر #لابرادوریت #درخت_زندگی #سنگ_طبیعی #شکار_سنگ #عشق #کوارتز #جذب_عشق #آمونیت #تایگر #نقره #طلا #مروارید #سیترین #فیروزه #حدید #چشم_ببر
.
#Tree_of_life
#Labradorite
.
.
.
#Twelvethunder12
#Twelvethunder
#T12T
ارسالی:جواد از زاهدان 
@shotii_toyota_
#سلطان_بلوچستان 
#شوتی_تویوتا
#شوتی
#تایگر
#تیر
#بار
#اسلحه 
#بلوچ
#بلوچستان 
#دریفت_عربی 
#اهواز
#مشهد
#لاکچری
#پلیس
#دزد 
#کاتاف
قطعه‌ای از موسیقی دل‌انگیز طبیعت تقدیم شما دوستان
صبح زیباتون بخیر 🌹😍 #عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
قطعه‌ای از موسیقی دل‌انگیز طبیعت تقدیم شما دوستان
صبح زیباتون بخیر 🌹😍 #عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
نام فیلم:Tiger Zinda hai
ژانر: اکشن، هیجان انگیز، ماجراجویی 
بازیگران: سلمان خان، کاترینا کیف
محصول کشور: هندوستان
سال تولید: ۲۰۱۷

داستان فیلم ادامه فیلم هندی یک ببر است. تایگر و زویا دو جاسوس بین المللی هستند که برای به انجام رساندن ماموریتشان به کشورهای مختلفی سفر می کنند…
#hindi #movies #tigerzindahai #katrinakaif #salmankhan #action #exciting #adventure #bollywood #bollywoody.ir
#معرفی_فیلم #فیلم_هندی #فیلم_اکشن #فیلم_هیجان_انگیز #فیلم_ماجراجویی #کاتریناکیف #سلمان_خان #تایگر #تایگر_زنده_است
نام فیلم:Tiger Zinda hai
ژانر: اکشن، هیجان انگیز، ماجراجویی
بازیگران: سلمان خان، کاترینا کیف
محصول کشور: هندوستان
سال تولید: ۲۰۱۷

داستان فیلم ادامه فیلم هندی یک ببر است. تایگر و زویا دو جاسوس بین المللی هستند که برای به انجام رساندن ماموریتشان به کشورهای مختلفی سفر می کنند…
#hindi #movies #tigerzindahai #katrinakaif #salmankhan #action #exciting #adventure #bollywood #bollywoody.ir
#معرفی_فیلم #فیلم_هندی #فیلم_اکشن #فیلم_هیجان_انگیز #فیلم_ماجراجویی #کاتریناکیف #سلمان_خان #تایگر #تایگر_زنده_است
Hi ❤. . ____________________________________________________
#salmankhan #beingsalmankhan #bollywood #bollywoodclip #bollywooddance #bollywoodvideos #bollywoodiran #sallu #sultan #tiger #hendi #pictures #oldpictures #tiger #tigerzindahai
#سلمان_خان #بینگ_سلمان_خان #سلطان #تایگر #سالو #بالیوود_پارسی #بالیوود_ویدیو #هندی#سوپر_استار #ببر#تایگر
درست پس از فتح خرمشهر صدام که از جنبه نظامی و سیاسی حسابی سرشکسته شده بود حالا فرصتی پیدا کرده بود تا با برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در بغداد کفه ترازو رو به نفع خودش سنگین کنه و ایران رو به انزوای سیاسی ببره، اونهم درست در قلب بغداد، شهری که پس از مسکو صاحب قوی‌ترین سیستم پدافند هوایی دنیاست
صبح روز ۳۱ تیر ۱۳۶۱ دو فانتوم به خلبانی عباس دوران، منصور کاظمیان، محمود اسکندری و سروان باقری قلب دشمن را هدف قرار داده و با هدف قرار دادن پالایشگاه الدوره بغداد و نا امن جلوه دادن آسمان بغداد، از برگزاری این اجلاس در عراق و در نتیجه انزوای سیاسی ایران جلوگیری کردند

در این عملیات غرور آفرین سرهنگ دوران به شهادت رسیده و منصور کاظمیان به اسارت نیروهای بعث عراق در می‌آید. درست مثل آرش کمانگیر، زه کمان را چنان می‌کشد که جانش خروج تیر از کمان، از بدن خارج می‌شود

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
درست پس از فتح خرمشهر صدام که از جنبه نظامی و سیاسی حسابی سرشکسته شده بود حالا فرصتی پیدا کرده بود تا با برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها در بغداد کفه ترازو رو به نفع خودش سنگین کنه و ایران رو به انزوای سیاسی ببره، اونهم درست در قلب بغداد، شهری که پس از مسکو صاحب قوی‌ترین سیستم پدافند هوایی دنیاست
صبح روز ۳۱ تیر ۱۳۶۱ دو فانتوم به خلبانی عباس دوران، منصور کاظمیان، محمود اسکندری و سروان باقری قلب دشمن را هدف قرار داده و با هدف قرار دادن پالایشگاه الدوره بغداد و نا امن جلوه دادن آسمان بغداد، از برگزاری این اجلاس در عراق و در نتیجه انزوای سیاسی ایران جلوگیری کردند

در این عملیات غرور آفرین سرهنگ دوران به شهادت رسیده و منصور کاظمیان به اسارت نیروهای بعث عراق در می‌آید. درست مثل آرش کمانگیر، زه کمان را چنان می‌کشد که جانش خروج تیر از کمان، از بدن خارج می‌شود

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
.
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 
تهیه و تنظیم:
@photo._.valiasr 
@mawhdix__ 
جهت کسب اطلاعات بیشتر:
@tiger._.bms 
@mojtaba_tafakkori 
با ما در ارتباط باشید:
📞۰۴۱۳۲۴۴۴۵۲۶
📱۰۹۱۴۳۱۳۸۳۴۶
#تایگر #امنیت #دزدگیر #ساختمان #تبریز #شاه_گلی 
#tiger #security #building #tabriz #studio #edits #photography
.
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
تهیه و تنظیم:
@photo._.valiasr
@mawhdix__
جهت کسب اطلاعات بیشتر:
@tiger._.bms
@mojtaba_tafakkori
با ما در ارتباط باشید:
📞۰۴۱۳۲۴۴۴۵۲۶
📱۰۹۱۴۳۱۳۸۳۴۶
#تایگر #امنیت #دزدگیر #ساختمان #تبریز #شاه_گلی
#tiger #security #building #tabriz #studio #edits #photography
فرشتگان مرگ

تک‌تیراندازان زن ارتش شوروی برای ارتش آلمان فرشتگان مرگ محسوب می‌شدند ، بعضی از آن‌ها چنان مهارت داشتند که طبق نظر فرماندهی ارتش شوروی آموزش تک‌تیراندازان تازه وارد را به عهده می‌گرفتند تا هرچه بیشتر برای نازی‌ها خطر آفرین باشند

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
فرشتگان مرگ

تک‌تیراندازان زن ارتش شوروی برای ارتش آلمان فرشتگان مرگ محسوب می‌شدند ، بعضی از آن‌ها چنان مهارت داشتند که طبق نظر فرماندهی ارتش شوروی آموزش تک‌تیراندازان تازه وارد را به عهده می‌گرفتند تا هرچه بیشتر برای نازی‌ها خطر آفرین باشند

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
l
ریگان خودرو در نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل، پیکاپ JMC تایگر را به نمایش گذاشت. این خودرو از شش ماه بعد با یک موتور ٢ لیتری توربوشارژ با توان 220 اسب بخار و گشتاور 300 نیوتن متر روانه بازار ایران خواهد شد. قیمت این پیکافدو دیفرانسیل حدود 500 میلیون تومان خواهد بود. 
@chineseautoclub
@chineseautoclub 
@chineseautoclub 
@chineseautoclub 
#اتومبیل #اتومبیل_فارسی #اتومبیل_چینی #ریگان #ریگان_خودرو #جی_ام_سی #تایگر #پیکاپ #من_اتومبیل_رنگی_سوار_میشم 
#automobile #automobilefa #automobilefarsi #jmc #jiangling #yuhu #tiger #rigan #rvco #riganmotor
l
ریگان خودرو در نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل، پیکاپ JMC تایگر را به نمایش گذاشت. این خودرو از شش ماه بعد با یک موتور ٢ لیتری توربوشارژ با توان 220 اسب بخار و گشتاور 300 نیوتن متر روانه بازار ایران خواهد شد. قیمت این پیکافدو دیفرانسیل حدود 500 میلیون تومان خواهد بود.
@chineseautoclub
@chineseautoclub
@chineseautoclub
@chineseautoclub
#اتومبیل #اتومبیل_فارسی #اتومبیل_چینی #ریگان #ریگان_خودرو #جی_ام_سی #تایگر #پیکاپ #من_اتومبیل_رنگی_سوار_میشم
#automobile #automobilefa #automobilefarsi #jmc #jiangling #yuhu #tiger #rigan #rvco #riganmotor
پرادو ۱۲۰ شش سیلندر،خودرو قوی و پرشتاب و مناسب برای آفرود.نظرتون در مورد این ماشین؟؟
Car owner : @sepehr.shafaghii .
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
پرادو ۱۲۰ شش سیلندر،خودرو قوی و پرشتاب و مناسب برای آفرود.نظرتون در مورد این ماشین؟؟
Car owner : @sepehr.shafaghii .
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
نام کار : لاب نکلس

سنگ : لابرادوریت

کد : ۱۰۳۵

قیمت : ۱۸۰ هزار تومان

برای دیدن دستبندش دایرکت درخواست بدید ، 😋❤ از این نوع کار تعداد و مشابه موجوده😌
.
برای دیدن کار های مشابه میتونید از دایرکت ، تلگرام ، واتساپ و قسمت چت آنلاین سایت درخواست بدید تا کار های مشابه رو ببنید 😍❤
.
🌳لابرادوریتِ معجزه گر
.
سنگ پاکسازی ، تعادل و تنظیم چاکرای یک ریشه
.
🌳بسیار قوی در رفع استرس و اضطراب و کمک به درمان افسردگی
.
🌳بسیار قوی و موثر در جذب خواسته ها و ایجاد دگرگونی های خوب
.
🌳باز کردن ذهن برای راه حلهای شگفت انگیز
.
🌳مسکن در دردهای استخوانی
.
🌳افزایش هوشياري
.
🌳محافظت از هاله
.
🌳تقویت شهود ذهنی و آینده بینی
.
🌳کاهش احساس ترس و نا امیدی
.
🌳افزایش اعتماد به نفس
.
🌳افزایش قوه تخیل و فعال سازي ذهن
.
🌳افزایش آگاهی و تمرکز
.
🌳عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
.
.
#دستبند #گردنبند #دستبند_سنگ #گردنبند_سنگ #راف #آمیتیست #عقیق #کریستال #انگشتر #لابرادوریت #درخت_زندگی #سنگ_طبیعی #شکار_سنگ #عشق #کوارتز #جذب_عشق #آمونیت #تایگر #نقره #طلا #مروارید #سیترین #فیروزه #حدید #چشم_ببر
.
#Tree_of_life
#Labradorite
.
.
.
#Twelvethunder12
#Twelvethunder
#T12T
نام کار : لاب نکلس

سنگ : لابرادوریت

کد : ۱۰۳۵

قیمت : ۱۸۰ هزار تومان

برای دیدن دستبندش دایرکت درخواست بدید ، 😋❤ از این نوع کار تعداد و مشابه موجوده😌
.
برای دیدن کار های مشابه میتونید از دایرکت ، تلگرام ، واتساپ و قسمت چت آنلاین سایت درخواست بدید تا کار های مشابه رو ببنید 😍❤
.
🌳لابرادوریتِ معجزه گر
.
سنگ پاکسازی ، تعادل و تنظیم چاکرای یک ریشه
.
🌳بسیار قوی در رفع استرس و اضطراب و کمک به درمان افسردگی
.
🌳بسیار قوی و موثر در جذب خواسته ها و ایجاد دگرگونی های خوب
.
🌳باز کردن ذهن برای راه حلهای شگفت انگیز
.
🌳مسکن در دردهای استخوانی
.
🌳افزایش هوشياري
.
🌳محافظت از هاله
.
🌳تقویت شهود ذهنی و آینده بینی
.
🌳کاهش احساس ترس و نا امیدی
.
🌳افزایش اعتماد به نفس
.
🌳افزایش قوه تخیل و فعال سازي ذهن
.
🌳افزایش آگاهی و تمرکز
.
🌳عالی برای تقویت شهود و ارتقا توانایی های روانی
.
.
#دستبند #گردنبند #دستبند_سنگ #گردنبند_سنگ #راف #آمیتیست #عقیق #کریستال #انگشتر #لابرادوریت #درخت_زندگی #سنگ_طبیعی #شکار_سنگ #عشق #کوارتز #جذب_عشق #آمونیت #تایگر #نقره #طلا #مروارید #سیترین #فیروزه #حدید #چشم_ببر
.
#Tree_of_life
#Labradorite
.
.
.
#Twelvethunder12
#Twelvethunder
#T12T
نام فیلم: ببر (تایگر)
Tiger
ژانر: درام،ورزشی
سال انتشار: 2018
محصول کشور: هندوستان
امتیاز: 4.8 از 10
جوایز: برنده یک جایزه از جشنواره فیلم سن دیگو
کارگردان: الیستر گریرسون
بازیگران : میکی رورک،جنا پریش،مارشال منش،کارلی تمبرسکی،جیکوب گرادنیک،مایکل (میک) هاریتی،دنیل آر.هیل،پپر سویینی،آنیتا فارمر برگمن،میشل دابروزی،کت پرز،ویلیام ولت،مایکل پوگلییسه،پریم سینق و ...
خلاصه داستان: یک بوکسور هندی که از طرف هیئت بوکس به خاطر ظاهرش از مسابقات محروم میشود و توسط کمیته مسابقات ممنوع الکار میشود،در میان تهدیدهای نژادی و کلیشه ای،هر کاری را که هر مرد قدرتمندی میکند،انجام میدهد تا اینکه ...
#تایگر #ببر #درام #ورزشی #بوکسور #بوکس #هندوستان #سن_دیگو #الیستر_گریرسون
#tiger #2018
نام فیلم: ببر (تایگر)
Tiger
ژانر: درام،ورزشی
سال انتشار: 2018
محصول کشور: هندوستان
امتیاز: 4.8 از 10
جوایز: برنده یک جایزه از جشنواره فیلم سن دیگو
کارگردان: الیستر گریرسون
بازیگران : میکی رورک،جنا پریش،مارشال منش،کارلی تمبرسکی،جیکوب گرادنیک،مایکل (میک) هاریتی،دنیل آر.هیل،پپر سویینی،آنیتا فارمر برگمن،میشل دابروزی،کت پرز،ویلیام ولت،مایکل پوگلییسه،پریم سینق و ...
خلاصه داستان: یک بوکسور هندی که از طرف هیئت بوکس به خاطر ظاهرش از مسابقات محروم میشود و توسط کمیته مسابقات ممنوع الکار میشود،در میان تهدیدهای نژادی و کلیشه ای،هر کاری را که هر مرد قدرتمندی میکند،انجام میدهد تا اینکه ...
#تایگر #ببر #درام #ورزشی #بوکسور #بوکس #هندوستان #سن_دیگو #الیستر_گریرسون
#tiger #2018
فقط حرکت اخر شاهرخ خان😂😂😂
شما بودی چیکار میکردی?😂🙈
کدوم شاهرخ خان یا کاترینا؟
از اکس میبینی #فالوکن بقیه پستارو ببین💋
لایک و کامنت لطفا🙏🏻♥️بهترین دوستاتو تگ کن
@india_90k
@india_90k
@india_90k
#india_90k

#زیرنویس #ترجمه

#بالیوودایران #بالیوود #شو
#بالیوود #بالیوود_ایران #اهنگ #شو_هندی #ویدیو #جدید #رقص #رقص_هندی #هرتیک_روشن #کارینا کاپور #رانی_موکرجی #آیشواریا_رای #شاهرخ_خان #کاترینا #هندی_کلیپ #تایگر #لیلا
#pmc
#ranimukherjee #shahrukhkhanfans #ranimukherjee_indo #iamsrk
فقط حرکت اخر شاهرخ خان😂😂😂
شما بودی چیکار میکردی?😂🙈
کدوم شاهرخ خان یا کاترینا؟
از اکس میبینی #فالوکن بقیه پستارو ببین💋
لایک و کامنت لطفا🙏🏻♥️بهترین دوستاتو تگ کن
@india_90k
@india_90k
@india_90k
#india_90k

#زیرنویس #ترجمه

#بالیوودایران #بالیوود #شو
#بالیوود #بالیوود_ایران #اهنگ #شو_هندی #ویدیو #جدید #رقص #رقص_هندی #هرتیک_روشن #کارینا کاپور #رانی_موکرجی #آیشواریا_رای #شاهرخ_خان #کاترینا #هندی_کلیپ #تایگر #لیلا
#pmc
#ranimukherjee #shahrukhkhanfans #ranimukherjee_indo #iamsrk
@30masazan
#simran 
#کنترل_تردد 
#علموصنعت #تایگر #بتا
کشنده فاو تک محور 
پیش پرداخت ۵۷۵ م
 اقساط ۶۰ ماهه ۱۳،۹۰۰ 
تحویل فوری با ۲ نفر ضامن
تعداد محدود 
فقط تماس با 
۰۹۳۳۳۰۱۲۱۵۱
#کشنده_ولوو
#تایگر #۸تن #۶تن #سیباموتور #بهمن لیزینگ #سایپادیزل #آریادیزل #کشنده #تریلی#وانت#خودرواقساطى #تریلی_سواران_عاشق #کامیون #کامیونداران #ولووتراک #C&C #SPEED #driver #volvofh #تصادف #سی_اند_سی #کشنده #فروش #خرید #فروش_اقساطی #نقد #اقساط #دیزل #راننده
کشنده فاو تک محور
پیش پرداخت ۵۷۵ م
اقساط ۶۰ ماهه ۱۳،۹۰۰
تحویل فوری با ۲ نفر ضامن
تعداد محدود
فقط تماس با
۰۹۳۳۳۰۱۲۱۵۱
#کشنده_ولوو
#تایگر #۸تن #۶تن #سیباموتور #بهمن لیزینگ #سایپادیزل #آریادیزل #کشنده #تریلی#وانت#خودرواقساطى #تریلی_سواران_عاشق #کامیون #کامیونداران #ولووتراک #C&C #SPEED #driver #volvofh #تصادف #سی_اند_سی #کشنده #فروش #خرید #فروش_اقساطی #نقد #اقساط #دیزل #راننده
#مالاکیت #کلکسیونی، وزن: ۳۹۵گرم قیمت: ۴۷۵۰۰۰ تومان

پایه: ۲۵۰۰۰ تومان

عقیق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
تهيه وتوزيع قطعات اصلى تويوتا و لكسوس
موتورى و گيربكس
بدنه نو و رنگ فابريك
تزيينات داخل كابين
زير بندى و جلوبندى
فيس نيو
🔸به صورت نو واستوك
📱09121595459
☎02155269952
.
@toyota_iran_part
@toyota_iran_part

#لندکروز #رافور #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #هایس #کمری #کرولا #پاترول #ویگو #تایگر #تویوتا #ماکسیما #استوک #موتور #لکسوس #موتور_تویوتا #ماشین #نیسان #قطعات_خودرو #قطعات_بدنه #قطعات_بدنه_خودرو #قطعات_بدنه_خودروهای_وارداتی #قطعات_بدنه_استوک #قطعات_ماشین #قطعات_تویوتا #لوازم_خودرو #لوازم_ماشین #toyota #lexus
تهيه وتوزيع قطعات اصلى تويوتا و لكسوس
موتورى و گيربكس
بدنه نو و رنگ فابريك
تزيينات داخل كابين
زير بندى و جلوبندى
فيس نيو
🔸به صورت نو واستوك
📱09121595459
☎02155269952
.
@toyota_iran_part
@toyota_iran_part

#لندکروز #رافور #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #هایس #کمری #کرولا #پاترول #ویگو #تایگر #تویوتا #ماکسیما #استوک #موتور #لکسوس #موتور_تویوتا #ماشین #نیسان #قطعات_خودرو #قطعات_بدنه #قطعات_بدنه_خودرو #قطعات_بدنه_خودروهای_وارداتی #قطعات_بدنه_استوک #قطعات_ماشین #قطعات_تویوتا #لوازم_خودرو #لوازم_ماشین #toyota #lexus
تهيه وتوزيع قطعات اصلى تويوتا و لكسوس
موتورى و گيربكس
بدنه نو و رنگ فابريك
تزيينات داخل كابين
زير بندى و جلوبندى
فيس نيو
🔸به صورت نو واستوك
📱09121595459
☎02155269952
.
@toyota_iran_part
@toyota_iran_part

#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #هایس #کمری #کرولا #پاترول #ویگو #تایگر #تویوتا #سرانزا #ماکسیما #استوک #موتور #لکسوس #موتور_تویوتا #ماشین #نیسان #قطعات_خودرو #قطعات_بدنه #قطعات_بدنه_خودرو #قطعات_بدنه_خودروهای_وارداتی #قطعات_بدنه_استوک #قطعات_ماشین #قطعات_تویوتا #لوازم_خودرو #لوازم_ماشین #toyota #lexus
تهيه وتوزيع قطعات اصلى تويوتا و لكسوس
موتورى و گيربكس
بدنه نو و رنگ فابريك
تزيينات داخل كابين
زير بندى و جلوبندى
فيس نيو
🔸به صورت نو واستوك
📱09121595459
☎02155269952
.
@toyota_iran_part
@toyota_iran_part

#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #هایس #کمری #کرولا #پاترول #ویگو #تایگر #تویوتا #سرانزا #ماکسیما #استوک #موتور #لکسوس #موتور_تویوتا #ماشین #نیسان #قطعات_خودرو #قطعات_بدنه #قطعات_بدنه_خودرو #قطعات_بدنه_خودروهای_وارداتی #قطعات_بدنه_استوک #قطعات_ماشین #قطعات_تویوتا #لوازم_خودرو #لوازم_ماشین #toyota #lexus
پرادو آفرودِ فول همراه با کرال کنترل و تنظیم ارتفاع💪
@mr.lostroad .
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
پرادو آفرودِ فول همراه با کرال کنترل و تنظیم ارتفاع💪
@mr.lostroad .
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
.
پیکاپ تایگر ریگان خودرو؛ چهره‌ای متفاوت برای پیکاپ نیم‌میلیاردی
.
در حاشیه نمایشگاه فرصت های داخلی سازی در نمایشگاه بین المللی تهران، پیکاپ جدید ریگان خودرو در معرض دید عموم قرار گرفته است. خودرویی با چهره متفاوت که نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.
.
در خودروبانک با این خودرو بیشتر آشنا شوید:
Khodrobank.com
.
#rigankhodro #pickup #tiger #pickuptiger #pickupyuhu7 #ریگان_خودرو #پیکاپ #تایگر #شهر_خودرو
.
پیکاپ تایگر ریگان خودرو؛ چهره‌ای متفاوت برای پیکاپ نیم‌میلیاردی
.
در حاشیه نمایشگاه فرصت های داخلی سازی در نمایشگاه بین المللی تهران، پیکاپ جدید ریگان خودرو در معرض دید عموم قرار گرفته است. خودرویی با چهره متفاوت که نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.
.
در خودروبانک با این خودرو بیشتر آشنا شوید:
Khodrobank.com
.
#rigankhodro #pickup #tiger #pickuptiger #pickupyuhu7 #ریگان_خودرو #پیکاپ #تایگر #شهر_خودرو
#مشتی #مشتی_باش #زندگی #بیکسی #درد #دردناک #اویزون #شیر #یل #شیرمرد #مردجنگی #مرگم #لاتی_برازندته_لات_بمیری_آقا_💪💪💪💪💪💪💪💪👑👑👑👑👑💚💚💚💚💚💚❤❤💙💙💙💙💙💙💎💎💎💎💎💎 #لوتی_باش #king #تایگر #نارفیق #نارفیقان_گاه_گاه_لاف_رفاقت_میزنند #نامرد #نارفیقی #مبارز
خطر عقب پرادو نو و استوک،اصلی و چینی
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
خطر عقب پرادو نو و استوک،اصلی و چینی
.
🔴تهیه و توزیع قطعات اصلی تویوتا و لکسوس🔴
✔موتوری و گیربکس
✔تزئینات داخل کابین
✔جلو بندی و زیر بندی
✔بدنه نو و رنگ فابریک
✔فیس لیفت
(به صورت نو و استوک)
✔ارسال به تمامی نقاط کشور
📱: 0912-3666424
☎️: 026-33210023
.
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
@nihon_part
.
.
.
.
.
.
.
.
#لندکروز #پرادو #هایلوکس #اف_جی_کروزر #فرچونر #هایس #کمری #آریون #کرولا #یاریس  #پاترول #ویگو #تایگر #روو #سرانزا #مورانو #ماکسیما #تیانا #رونیز #پیکاپ #استوک #موتور #لکسوس #تویوتا #نیسان #2f #ایکس_تریل #نیسان_جوک #3f
به این میگن نمایش هوایی
گروه نمایش هوایی رد آروز( پیکان‌های سرخ)

صبح همگی بخیر وشادی 🌹😍 Red arrows

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
به این میگن نمایش هوایی
گروه نمایش هوایی رد آروز( پیکان‌های سرخ)

صبح همگی بخیر وشادی 🌹😍 Red arrows

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
خدایی که برای پرنده‌ها تو آسمون راه باز کرده پس برای ما روی زمین راهی قرار داده، بهش توکل کن و سخت نگیر

پ.ن: برداشتی از قرآن کریم

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
خدایی که برای پرنده‌ها تو آسمون راه باز کرده پس برای ما روی زمین راهی قرار داده، بهش توکل کن و سخت نگیر

پ.ن: برداشتی از قرآن کریم

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
برای لحظه‌ای هم که شده همه نگرانی‌ها رو کنار بگذاریم و شاد باشیم، درست مثل کارکنان این ناو 🌹😍
#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
برای لحظه‌ای هم که شده همه نگرانی‌ها رو کنار بگذاریم و شاد باشیم، درست مثل کارکنان این ناو 🌹😍
#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
.
شرکت ریگان خودرو که به عنوان یکی از حاضران در نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل و رونق تولید» است، پیکاپ JMC تایگر را به غرفه خود آورده است.
مشتریان برسد.
جی ام سی ( JMC ) که مخفف Jiangling Motors Corp است، به عنوان تولیدکنندگان فورد آمریکا در بازار چین شناخته می شود و چند سالی است که برنامه تولید و توسعه محصولات JMC با همکاری تیم فنی فورد انجام می شود.
جی ام سی تایگر هم به عنوان یکی از پیکاپ های به نسبت مناسب بازار چین شناخته می شود که به قدرت عملکرد و استهلاک تا حدی مناسب میان پیکاپ های چینی معروف است. البته که طبق رسم بازار چین، عرضه این خودروها به صورت منطقه ای انجام شده و هیچگاه عرضه سراسری یک پارچه را در چین تجربه نکرده است. اما پیکاپ تایگر در کنار سایر محصولات جی ام سی ( JMC ) در بازار کشورهای مختلف آسیایی و استرالیا به تعداد نه چندان انبوه عرضه شده است و همچنان فروش آن نیز در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد. پیکاپ تایگر چند وقتی است که توسط کمپانی JMC به روز شده و تغییرات فنی و ظاهری را به خود دیده است. آن طور که مشخص شده، شرکت ریگان خودرو هم یکی از فولترین نسخه های تایگر را برای انجام تست های مختلف به ایران آورده است. همان طور که از نمونه زرد رنگ وارد شده به ریگان خودرو مشخص است، این خودرو به دوربین ۳۶۰ درجه مجهز بوده و می توان توقع داشت که سایر امکانات رفاهی و ایمنی دیگر در آن وجود داشته باشد.
طبق اطلاعات منتشر شده در رسانه های چینی این خودرو به موتور دو لیتری توربو بنزینی با قدرت ۲۰۵ اسب بخار و ۳۲۵ نیوتون متری و ۲٫۴ لیتری توربو دیزل ۱۴۰ اسب بخار با ۳۷۵ نیوتون متر گشتاور مجهز است. گیربکس های ۶ سرعته دستی و ۶ سرعته اتوماتیک نیز توان این پیشرانه ها را به چرخ های عقب و یا چهار چرخ با ضرایب سبک و سنگین منتقل می کنند.
در نسخه فول آپشن جی ام سی تایگر نیز امکاناتی نظیر صندلی برقی راننده، تریم داخلی چرم مصنوعی، مانیتور، دوربین ۳۶۰ درجه، آینه های جانبی برقی، کروزکنترل، استارت دکمه ای، کامپیوتر سفر، سیستم کنترل پایداری الکتریکی و… مجهز است. 
احتمال داده می شود که در سال جاری در کنار آغاز تولید JMC S350 در سایت جدید تولیدی ریگان خودرو (سناباد خودرو خراسان)، JMC تایگر هم به این خط تولید اضافه شود.
.
.
#اسب_بخار #ریگان_خودرو #جی_ام_سی #پیکاپ #آفرود #چینی #تولید_داخلی #آپشن #کوپا #تایگر #آسنا
#asbebokhar #JMC #cars #auto
.
شرکت ریگان خودرو که به عنوان یکی از حاضران در نمایشگاه «فرصت های ساخت داخل و رونق تولید» است، پیکاپ JMC تایگر را به غرفه خود آورده است.
مشتریان برسد.
جی ام سی ( JMC ) که مخفف Jiangling Motors Corp است، به عنوان تولیدکنندگان فورد آمریکا در بازار چین شناخته می شود و چند سالی است که برنامه تولید و توسعه محصولات JMC با همکاری تیم فنی فورد انجام می شود.
جی ام سی تایگر هم به عنوان یکی از پیکاپ های به نسبت مناسب بازار چین شناخته می شود که به قدرت عملکرد و استهلاک تا حدی مناسب میان پیکاپ های چینی معروف است. البته که طبق رسم بازار چین، عرضه این خودروها به صورت منطقه ای انجام شده و هیچگاه عرضه سراسری یک پارچه را در چین تجربه نکرده است. اما پیکاپ تایگر در کنار سایر محصولات جی ام سی ( JMC ) در بازار کشورهای مختلف آسیایی و استرالیا به تعداد نه چندان انبوه عرضه شده است و همچنان فروش آن نیز در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد. پیکاپ تایگر چند وقتی است که توسط کمپانی JMC به روز شده و تغییرات فنی و ظاهری را به خود دیده است. آن طور که مشخص شده، شرکت ریگان خودرو هم یکی از فولترین نسخه های تایگر را برای انجام تست های مختلف به ایران آورده است. همان طور که از نمونه زرد رنگ وارد شده به ریگان خودرو مشخص است، این خودرو به دوربین ۳۶۰ درجه مجهز بوده و می توان توقع داشت که سایر امکانات رفاهی و ایمنی دیگر در آن وجود داشته باشد.
طبق اطلاعات منتشر شده در رسانه های چینی این خودرو به موتور دو لیتری توربو بنزینی با قدرت ۲۰۵ اسب بخار و ۳۲۵ نیوتون متری و ۲٫۴ لیتری توربو دیزل ۱۴۰ اسب بخار با ۳۷۵ نیوتون متر گشتاور مجهز است. گیربکس های ۶ سرعته دستی و ۶ سرعته اتوماتیک نیز توان این پیشرانه ها را به چرخ های عقب و یا چهار چرخ با ضرایب سبک و سنگین منتقل می کنند.
در نسخه فول آپشن جی ام سی تایگر نیز امکاناتی نظیر صندلی برقی راننده، تریم داخلی چرم مصنوعی، مانیتور، دوربین ۳۶۰ درجه، آینه های جانبی برقی، کروزکنترل، استارت دکمه ای، کامپیوتر سفر، سیستم کنترل پایداری الکتریکی و… مجهز است.
احتمال داده می شود که در سال جاری در کنار آغاز تولید JMC S350 در سایت جدید تولیدی ریگان خودرو (سناباد خودرو خراسان)، JMC تایگر هم به این خط تولید اضافه شود.
.
.
#اسب_بخار #ریگان_خودرو #جی_ام_سی #پیکاپ #آفرود #چینی #تولید_داخلی #آپشن #کوپا #تایگر #آسنا
#asbebokhar #JMC #cars #auto
وقتی با یه اف_۱۸ هم‌پرواز میشی

این هواپیما پس از سال‌ها همچنان یکی از نمادهای اویونیک هوایی است تا جایی که خلبانان اف_۱۴ به‌خاطر وسعت سیستم‌های الکترونیکی که به خلبان کمک میکنه، به تمسخر میگفتن شماها راننده هواپیما هستید نه خلبان!

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
وقتی با یه اف_۱۸ هم‌پرواز میشی

این هواپیما پس از سال‌ها همچنان یکی از نمادهای اویونیک هوایی است تا جایی که خلبانان اف_۱۴ به‌خاطر وسعت سیستم‌های الکترونیکی که به خلبان کمک میکنه، به تمسخر میگفتن شماها راننده هواپیما هستید نه خلبان!

#عشق #آسمان #موسیقی #تلاوت #تلاوت_قرآن #ارتش #وطن #نیروی_هوایی #هوانیروز #فانتوم #تایگر  #تامکت #فالکروم #هرکولس #جامبوجت #سوخترسان #میراژ #خنده #سرگرمی #ایران #وطن
زندگی مثل نقاشی کردن است

خطوط را با امیدبکشید

اشتباهات رابا آرامش پاک کنید

قلمو راد ر صبرغوطه ور کنید

و باعشق رنگ بزنید

و تابلوی زندگی رابسپارید به خدا 😉😉😉❤❤❤
#eshg_majazi #eshgh #alone #zendegi #guitar #mosighi #marg #tanha #tiger #عشق #زندگی#مرگ #مرگ_احساس#موسیقی#محبت#تنها #تنهایی #تایگر .....
زندگی مثل نقاشی کردن است

خطوط را با امیدبکشید

اشتباهات رابا آرامش پاک کنید

قلمو راد ر صبرغوطه ور کنید

و باعشق رنگ بزنید

و تابلوی زندگی رابسپارید به خدا 😉😉😉❤❤❤
#eshg_majazi #eshgh #alone #zendegi #guitar #mosighi #marg #tanha #tiger #عشق #زندگی#مرگ #مرگ_احساس#موسیقی#محبت#تنها #تنهایی #تایگر .....
گزارشی از #تازه_وارد_چینی به #بازار_ایران به نام #تایگر که توسط شرکت #ریگان_خودرو از زیر مجموعه های #کرمان_موتور عرضه خواهد شد.

منبع فیلم:#محسن_آل_طه
#ماشین #خودروی_چینی #خودرو
گزارشی از #تازه_وارد_چینی به #بازار_ایران به نام #تایگر که توسط شرکت #ریگان_خودرو از زیر مجموعه های #کرمان_موتور عرضه خواهد شد.

منبع فیلم:#محسن_آل_طه
#ماشین #خودروی_چینی #خودرو
#کوارتز #سوزنی #طبیعی

#عقیق#یمنی#جاسپر#زمرد#دلربا#تایگر#لاجورد#کوارتز#اصلی#سلزیوم#توپاز#آکوامارین#آماتیست#فیروزه#یشم#زبرجد#یاقوت#چشم_ببر#مالاکیت#کهربا#اونیکس#نقره#موزونایت#سنگ#دستبند#راف#حلقه#گارنت#جاسپر
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
.
#دوچرخه #دوچرخه_تایگر #دوچرخه_سوار #ورزش #تایگر #نگین_دوچرخ #ایران #کودک #خاص #برند_برتر #هیجان
#بهترین 
#bike #bicycle #tiger #iran #sport #tiger_bicycles #instagram #tigerbicycles #iran
#kidbike #kidsbike #ridding .
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
برای مشاهده محصولات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید.↙️↙️↙️ 🌐 www.negindocharkh.com
@negindocharkh
🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶
.
#دوچرخه #دوچرخه_تایگر #دوچرخه_سوار #ورزش #تایگر #نگین_دوچرخ #ایران #کودک #خاص #برند_برتر #هیجان
#بهترین
#bike #bicycle #tiger #iran #sport #tiger_bicycles #instagram #tigerbicycles #iran
#kidbike #kidsbike #ridding .
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
برای مشاهده محصولات بیشتر به وبسایت مراجعه کنید.↙️↙️↙️ 🌐 www.negindocharkh.com
@negindocharkh
سپر افرودهایلوکس تایگر 
از قابلیت های این سپر زاویه ورود بالابه شیب رو بیان نمود.پایه وینچ و براکتهای نگهداره سپر از داخل سپر با کلیه وجوه باکس تشکیل داده اند نتیجتادر عین کاهش چشمگیر وزن استحکام سطوح رویه سپرافزایش یافته است .ویژگی بعدی می توان قرارگرفتن وینچ با باکس برق در داخل سپر در نظر گرفت که باعث محافظت بیشتراز وینچ در مقابل ضربه های ناگهانی وحتی کاهش احتمال سرقت وینچ می باشد .در کف پایه وینچ حفره هایی برای عبور شن وماسه واب و...وجمع نشدنشان وشستشو تعبیه شده است.نوع وتعداد پروژکتورهم کاملا برحسب سفارش می باشد ست کامل سپر ،باربند ،رکاب،سوپرلید،سینی های محافظ کف خودرو برای هایلوکس تایگر
طراحی وساخت توسط شیروش آفرود 
#سپرآفرودهایلوکس تایگر#سینی های محافظ کف خودرو#سوپر لید #سپرجلوآفرود#هایلوکس#تویوتا#روو#ویگو#تایلندی#تایگر#اف جی #افجی#لندکروزر#پرادو#لکسوس#کاپرا#جیپ#لندروور#پاژن#دیفندر#هایلوکسسواران#hilux#revo#2016#fj#fjcruiser #shirvash
سپر افرودهایلوکس تایگر
از قابلیت های این سپر زاویه ورود بالابه شیب رو بیان نمود.پایه وینچ و براکتهای نگهداره سپر از داخل سپر با کلیه وجوه باکس تشکیل داده اند نتیجتادر عین کاهش چشمگیر وزن استحکام سطوح رویه سپرافزایش یافته است .ویژگی بعدی می توان قرارگرفتن وینچ با باکس برق در داخل سپر در نظر گرفت که باعث محافظت بیشتراز وینچ در مقابل ضربه های ناگهانی وحتی کاهش احتمال سرقت وینچ می باشد .در کف پایه وینچ حفره هایی برای عبور شن وماسه واب و...وجمع نشدنشان وشستشو تعبیه شده است.نوع وتعداد پروژکتورهم کاملا برحسب سفارش می باشد ست کامل سپر ،باربند ،رکاب،سوپرلید،سینی های محافظ کف خودرو برای هایلوکس تایگر
طراحی وساخت توسط شیروش آفرود
#سپرآفرودهایلوکس تایگر#سینی های محافظ کف خودرو#سوپر لید #سپرجلوآفرود#هایلوکس#تویوتا#روو#ویگو#تایلندی#تایگر#اف جی #افجی#لندکروزر#پرادو#لکسوس#کاپرا#جیپ#لندروور#پاژن#دیفندر#هایلوکسسواران#hilux#revo#2016#fj#fjcruiser #shirvash

Feedmind is investigator of posts from social media.