#مینابیها

تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۵/۱  @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۵/۱  @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۵/۱  @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
از تخم بیرون آمدن لاک پشت های پوزه عقابی، جزیره قشم - روستای شیب دراز 
Photo by:@samihozni

#هرمزگانیها#هرمزگان#بندرعباسیها
#بندرعباس#بندرجاسک#بندرلنگه
#مینابیها#لاکپشت_پوزه_عقابی#لاکپشت
از تخم بیرون آمدن لاک پشت های پوزه عقابی، جزیره قشم - روستای شیب دراز 
Photo by:@samihozni

#هرمزگانیها#هرمزگان#بندرعباسیها
#بندرعباس#بندرجاسک#بندرلنگه
#مینابیها#لاکپشت_پوزه_عقابی#لاکپشت
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۵/۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۵/۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۵/۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۵/۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۵/۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
چتنی انبه ❤️❤️❤️❤️ #ترشیجات_خانگی #ترش #ترشی_خونگی #ترشی #انبه #انبه #انبه_سبز #انبه_میناب #انبه_محلی #میناب #مینابیها #بندری_شاد #بندرعباس
لیته انبه یک ترشی بی نظیر ❤️ #ترشیجات_خانگی #ترشیجات #ترش #ترشی_خونگی #انبه #انبه_سبز #انبه_میناب #انبه_محلی #مینابیها #میناب #بندری_شاد
.
تابلو حروف 😍 
ازاین ببعد میتونین ازین سفارشات حروف دوزی و عدد دوزی هم بهمون بدین 😍 اینم اولین سفارش از مشتری خوش ذوقمون که بهمون اعتماد کردن ⁦❤️⁩ اونایی که اسمشون با R شروع میشه رو تگ کن 😍😍
#دوستاتو_تگ_کن #حروف_برجسته #عدددوزی#تابلو_مدرن #تابلونقاشی_مدرن #تریکوبافی #تولد #سوپرایز #مینابیها #میناب #هرمزگان #هنرمدرن #هنر #ویترای_روی_شیشه #ویترای #نقاشی_مدرن #نقاشی #نمددوزی #نمد #نمدی_خاص #نمدیجات #بافتنی_فانتزی #بافتنی #کادو_چی_بخرم #کادوتولد
.
تابلو حروف 😍
ازاین ببعد میتونین ازین سفارشات حروف دوزی و عدد دوزی هم بهمون بدین 😍 اینم اولین سفارش از مشتری خوش ذوقمون که بهمون اعتماد کردن ⁦❤️⁩ اونایی که اسمشون با R شروع میشه رو تگ کن 😍😍
#دوستاتو_تگ_کن #حروف_برجسته #عدددوزی#تابلو_مدرن #تابلونقاشی_مدرن #تریکوبافی #تولد #سوپرایز #مینابیها #میناب #هرمزگان #هنرمدرن #هنر #ویترای_روی_شیشه #ویترای #نقاشی_مدرن #نقاشی #نمددوزی #نمد #نمدی_خاص #نمدیجات #بافتنی_فانتزی #بافتنی #کادو_چی_بخرم #کادوتولد
.
بابابزرگه کوتوله نمدی رو ببین آخه 😍😍 نگاه مماغ گندش کن 😁 
این پیری کدوم یکی از دوستاته تگش کن 😀
#بابابزرگ #نمددوزی #نمد #نمدی_خاص #نمدیجات #کادو_چی_بخرم #کادوتولد #کادو_خاص #سوپرایز #بافتنی_فانتزی #بافتنی #نقاشی_مدرن #نقاشی #هرمزگان #هنرمدرن #هنر #مینابیها #میناب #دستسازه #ویترای_روی_شیشه #ویترای#تابلو_مدرن#تابلونقاشی_مدرن #تریکوبافی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۳۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۳۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
#خاک_مهر_آیین 
#سرزمین_من 
#دریا_دادور 
#داریوش_اقبالی 
#معین #امید #سیاوش_قمیشی #هایده #مهستی 
#ایران #هرمزگانیها #مینابیها #میناب #دماغریگ #دماغ_ریگ 
#شیرانی #shirani 
#سعیدشیرانی#سعید_شیرانی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۳۱ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
😁😁😁#هرمزگان #هرمزگانیها #هرمزگانی #بندرعباس #بندر #بندری #کلیپ #جالب #جالبترینها #خندهدارترین #خندهدار #خنده #میناب #مینابیها #رودان #گوشت #
روسری نخی طرحدار تابستونه 
#مینابیها #بندر #هرمزگان_زیبا #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد #اصفهان #تهرانپارس #تهران #تهرانی #تهران_فشن #شیراز #کرمان
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۳۰ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۳۰ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۳۰ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
👨🏻‍⚕️فواید انجام فعالیت بدنی برای کنترل قند خون 
ورق بزنید. 
#پزشک_متخصص #متخصص_داخلی #درمان #پزشک_خوب #گوارش #کبد #میکروب_معده #زخم_معده #سو_هاضمه_و_مشکلات_گوارشی #ریفلاکس #اندوسکوپی #فشارخون #روماتیسم #آرتروز #درد_مفاصل #هماتولوژی #غدد #کم_خونی #ریه #آسم #آلرژی #تیروئید # دیابت #چربی_خون #بیماری_ریوی #تالاسمی #کلیه #گوارش #مشکلات_گوارشی #میناب #معده #مینابیها 👨🏻‍⚕️جهت اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید👇🏻
@dr.rezahadizadeh_internist 
___________________________________
‎متخصص بیماری های داخلی و گوارش •اندوسکوپی •اسپیرومتری •بادی آنالیز ‎🏥میناب-بلوار بسیج-کلینیک تخصصی خلیج فارس
clinic ☎️۰۷۶-۴۲۲۳۱۱۲۵
mobile 📱۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
whatsapp 📲 ۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
👨🏻‍⚕️فواید انجام فعالیت بدنی برای کنترل قند خون
ورق بزنید.
#پزشک_متخصص #متخصص_داخلی #درمان #پزشک_خوب #گوارش #کبد #میکروب_معده #زخم_معده #سو_هاضمه_و_مشکلات_گوارشی #ریفلاکس #اندوسکوپی #فشارخون #روماتیسم #آرتروز #درد_مفاصل #هماتولوژی #غدد #کم_خونی #ریه #آسم #آلرژی #تیروئید # دیابت #چربی_خون #بیماری_ریوی #تالاسمی #کلیه #گوارش #مشکلات_گوارشی #میناب #معده #مینابیها 👨🏻‍⚕️جهت اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید👇🏻
@dr.rezahadizadeh_internist
___________________________________
‎متخصص بیماری های داخلی و گوارش •اندوسکوپی •اسپیرومتری •بادی آنالیز ‎🏥میناب-بلوار بسیج-کلینیک تخصصی خلیج فارس
clinic ☎️۰۷۶-۴۲۲۳۱۱۲۵
mobile 📱۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
whatsapp 📲 ۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
خوشاآنانکه باعزت زدنیا بساط خویش برچیدندورفتند

#کریان #مینابیها #میناب #قشم #کیش #بندرعباس #بندرعباسیها #هزمزگانیها #هرمز#رودانیها #بستک #بندرلنگه#کوهستک
خوشاآنانکه باعزت زدنیا بساط خویش برچیدندورفتند

#کریان #مینابیها #میناب #قشم #کیش #بندرعباس #بندرعباسیها #هزمزگانیها #هرمز#رودانیها #بستک #بندرلنگه#کوهستک
😍
#کفش_مجلسی
🎀مدل مانیا🎀
جنس رویه طرح چرم
جنس زیره دافوس👌
سایزبندی 36 تا 41
اندازه پاشنه ۵📐
قیمت ۱۱۹
#ارسال_رایگان 
دارای ضمانت ۳ ماهه تعویض
.
.
.
.
.
.
#کفش_مجلسی #کفش #کفش_اسپرت #کفشدخترانه #کفشمجلسی #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #کفش_شیک #صندل#صندل_زنانه #صندل_تابستانه#کفش_تابستانه#میناب#قشم#صندل_دخترونه#صندل_دخترانه#کفش_عروس#کفش_جدید#استایل#سیریک#مینابیها#هرمزگان#مدروز#بندر#بندری#شهرستان_سیریک
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۲۹ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی .... ۹۸/۴/۲۹ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
#Hotelsadafminab 
#Sadafminab 
#Sadaf 
#Minab 
#Minabiha 
هفتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل 
اول ، دوم و سوم مرداد ماه ۱۳۹۸ 
برای شرکت در مسابقه اشپزی و مسابقه نوستالژی انبه به پیج @minab_festival 
مراجعه فرمایید . 
#هتل_صدف_میناب 
#صدف_میناب 
#صدف
#میناب
#مینابیها 
#انبه
#یاسمین_گل
#شکرگزاری
#Hotelsadafminab
#Sadafminab
#Sadaf
#Minab
#Minabiha
هفتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل
اول ، دوم و سوم مرداد ماه ۱۳۹۸
برای شرکت در مسابقه اشپزی و مسابقه نوستالژی انبه به پیج @minab_festival
مراجعه فرمایید .
#هتل_صدف_میناب
#صدف_میناب
#صدف
#میناب
#مینابیها
#انبه
#یاسمین_گل
#شکرگزاری
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۴/۲۹ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
🕊🌹 #بندرعباسیها 
#بندرعباسی
 #هنر
#هنردرخانه
#مینابیها 
#میناکاری_مس #میناکاری_سفال 
#میناکاری
#اصفهانی #هنرمندان
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۴/۲۹ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
❤
🎀مدل یاشیمی🎀
جنس زیره دافوس
جنس رویه تی پی یو (جنس رویه کار چروک های ریز دارد)
اندازه پاشنه7سانت📐
سایزبندی 37الی40
قیمت 140
#ارسال_رایگان
دارای ۳ ماه ضمانت تعویض
.
.
.
.
.

#کفش_مجلسی #کفش #کفش_اسپرت #کفشدخترانه #کفشمجلسی #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #کفش_شیک #صندل#صندل_زنانه #صندل_تابستانه#کفش_تابستانه#میناب#قشم#صندل_دخترونه#صندل_دخترانه#کفش_عروس#کفش_جدید#استایل#سیریک#مینابیها#هرمزگان#مدروز#بندر

🎀مدل یاشیمی🎀
جنس زیره دافوس
جنس رویه تی پی یو (جنس رویه کار چروک های ریز دارد)
اندازه پاشنه7سانت📐
سایزبندی 37الی40
قیمت 140
#ارسال_رایگان
دارای ۳ ماه ضمانت تعویض
.
.
.
.
.

#کفش_مجلسی #کفش #کفش_اسپرت #کفشدخترانه #کفشمجلسی #کفش_زنانه_دخترانه_مراسم_شیک_زیبا_سختپسندان_شیکپوشان #کفش_شیک #صندل#صندل_زنانه #صندل_تابستانه#کفش_تابستانه#میناب#قشم#صندل_دخترونه#صندل_دخترانه#کفش_عروس#کفش_جدید#استایل#سیریک#مینابیها#هرمزگان#مدروز#بندر
هفتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب/ یکم تا سوم مردادماه ۱۳۹۸
🌴میناب استار🌴حامی ورزشکاران🏆هنرمندان🎼🎬نخبگان📚وفرهنگ غنی میناب🎭
🌴میناب استار🌴رابه دوستانتان معرفی کنید🌹🌹🌹🌹
#میناب_استار#میناب #مینابیها#آنامیس #قلعه_میناب #هرمزگان #رودان#جاسک#بشاگرد #بندرعباس#قشم#کیش #ایران #استقلال #پرسپولیس#پنجشنبه_بازار#ساحل#دریا
@minab_star
@minab_star
هفتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب/ یکم تا سوم مردادماه ۱۳۹۸
🌴میناب استار🌴حامی ورزشکاران🏆هنرمندان🎼🎬نخبگان📚وفرهنگ غنی میناب🎭
🌴میناب استار🌴رابه دوستانتان معرفی کنید🌹🌹🌹🌹
#میناب_استار#میناب #مینابیها#آنامیس #قلعه_میناب #هرمزگان #رودان#جاسک#بشاگرد #بندرعباس#قشم#کیش #ایران #استقلال #پرسپولیس#پنجشنبه_بازار#ساحل#دریا
@minab_star
@minab_star
@bapgapo98 
#انواع_پسته
#پسته_احمد_آقای_شور😋
#پسته_خام 
#پسته_اکبری 🌼❤🍫🍬🍹🍿🌻😋🍩🍬🍫🍹🍿🌻
#سلامت_و_بهداشت 
#زندگی_خوشمزه😋😍 #تغذیه_سالم 
#بپ_گپو 
#میناب
#مینابیها 
آدرس: میناب، خیابان ولیعصر ، روبروی بانک ملت
@bapgapo98
#انواع_پسته
#پسته_احمد_آقای_شور😋
#پسته_خام
#پسته_اکبری 🌼❤🍫🍬🍹🍿🌻😋🍩🍬🍫🍹🍿🌻
#سلامت_و_بهداشت
#زندگی_خوشمزه😋😍 #تغذیه_سالم
#بپ_گپو
#میناب
#مینابیها
آدرس: میناب، خیابان ولیعصر ، روبروی بانک ملت
تحریر نیمروزی .... ۹۸/۴/۲۹ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
#بندرعباس#میناب#هرمزگان#رودان#سیریک#مینابیها#بندریها#کیش#قشم#سیریک#جاسک#معماری#دکراسیون#دکراسیون_داخلی#کناف#جوشکاری#طراحی#کابینت#نقاشی#گچبری#گچکاری#گچبری_کلاسیک#گچبری سقف#
میناب گلستونن%%😄😍
.
.
.#میناب_گلستونن
#مینابیها_دات_کام #میناب_موزیک #مینابیها #مینابی 
#هرمزگانیها #هرمزگان_زیبا #هرمزگان #هرمزگانی #هرمزگان_گردی 
#قشم #قشم_موزیک #قشم_گردی #قشم_موزیک
#کیش #کیش_موزیک #کیش_گردی #کیشوند #کیش_زیبا 
#مجتی_تابدار🌺 #مجتبی_تابدار🎤 #مجتبی_تابدار❤ 
#اسلام_نظری😎🙄 #اسلام_نظری🎤🎶 #اسلام_نظری 
#وحیدآور #وحیدآور🎤🎤🎤🎤🎤 #وحیدآور🎤🎵 #عقیل_رحیمی #عقیل_رحیمی #
تحریر شبانگاهی ..... ۹۸/۴/۲۸ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی ..... ۹۸/۴/۲۸ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر شبانگاهی ..... ۹۸/۴/۲۸ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی ..... ۹۸/۴/۲۸ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی ..... ۹۸/۴/۲۸ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
تحریر نیمروزی ..... ۹۸/۴/۲۸ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.♾⚉
#میناب #کینگ #مینابیها #بیوگرافی
ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.♾⚉
#میناب #کینگ #مینابیها #بیوگرافی
#کهنوج #کهنوجیها #کهنوج_فساد #کهنوج_فاریاب_قلعه_گنج_رودبار_منوجان #کهنویه #رودبار #رودخانه #رودبارجنوب #بندر #بندری_شاد #بندرعباس #بندریها #بندريتا #رودان #مینابیها #مینابی #میناب_نیوز #جیرفتی_ها #جیرفت_جوش #کرمان
👨🏻‍⚕️موارد خوب و بد برای بیماران گوارشی. 
ورق بزنید. 
#پزشک_متخصص #متخصص_داخلی #درمان #پزشک_خوب #گوارش #کبد #میکروب_معده #زخم_معده #سو_هاضمه_و_مشکلات_گوارشی #ریفلاکس #اندوسکوپی #فشارخون #روماتیسم #آرتروز #درد_مفاصل #هماتولوژی #غدد #کم_خونی #ریه #آسم #آلرژی #تیروئید # دیابت #چربی_خون #بیماری_ریوی #تالاسمی #کلیه #گوارش #مشکلات_گوارشی #میناب #معده #مینابیها 👨🏻‍⚕️جهت اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید👇🏻
@dr.rezahadizadeh_internist 
___________________________________
‎متخصص بیماری های داخلی و گوارش •اندوسکوپی •اسپیرومتری •بادی آنالیز ‎🏥میناب-بلوار بسیج-کلینیک تخصصی خلیج فارس
clinic ☎️۰۷۶-۴۲۲۳۱۱۲۵
mobile 📱۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
whatsapp 📲 ۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
👨🏻‍⚕️موارد خوب و بد برای بیماران گوارشی.
ورق بزنید.
#پزشک_متخصص #متخصص_داخلی #درمان #پزشک_خوب #گوارش #کبد #میکروب_معده #زخم_معده #سو_هاضمه_و_مشکلات_گوارشی #ریفلاکس #اندوسکوپی #فشارخون #روماتیسم #آرتروز #درد_مفاصل #هماتولوژی #غدد #کم_خونی #ریه #آسم #آلرژی #تیروئید # دیابت #چربی_خون #بیماری_ریوی #تالاسمی #کلیه #گوارش #مشکلات_گوارشی #میناب #معده #مینابیها 👨🏻‍⚕️جهت اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید👇🏻
@dr.rezahadizadeh_internist
___________________________________
‎متخصص بیماری های داخلی و گوارش •اندوسکوپی •اسپیرومتری •بادی آنالیز ‎🏥میناب-بلوار بسیج-کلینیک تخصصی خلیج فارس
clinic ☎️۰۷۶-۴۲۲۳۱۱۲۵
mobile 📱۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
whatsapp 📲 ۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
برای گرفتن نرخ دوره ها و همچنین مدت زمان آموزش به دایرکتم پی ان بدین دوستان.
#minab 
#میناب 
#مینابیها 
#میناب_نیوز
برای گرفتن نرخ دوره ها و همچنین مدت زمان آموزش به دایرکتم پی ان بدین دوستان.
#minab
#میناب
#مینابیها
#میناب_نیوز
آئودی tt یکی از خاصترین ماشینهایی که تا حالا دیدم

@special_cars111
@special_cars111
@special_cars111
آئودی tt یکی از خاصترین ماشینهایی که تا حالا دیدم

@special_cars111
@special_cars111
@special_cars111
محصول جدید ترشی پیاز❤️❤️❤️❤️ #ترشیجات_خانگی #ترشیجات #ترش #انبه #انبه_سبز #انبه_میناب #پیاز #پیاز_ترشی #میناب #مینابیها #بندرعباس
مینا معمولا آزادهه تو قفس نیست چون خودم مخالف قفسم شاید پنج دقیقه تو قفس باشه یا مهمون بیاد اخر شب مینا میزارم تو قفس صبح میارمش بیرون که اونم کم پیش میاد چون معمولا آزادهه تو لونه چوبیش میخوابه ، یعنی میرم لونش تمیز میکنم همه چی داخل لونش در میاد 😂😂 اگه مینا داشته باشید متوجه حرفم میشید
❤ماشالله به مینا یادتون نرهه❤ #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق

به لونم حساسم ننه فیلم نگیر 😠
مینا معمولا آزادهه تو قفس نیست چون خودم مخالف قفسم شاید پنج دقیقه تو قفس باشه یا مهمون بیاد اخر شب مینا میزارم تو قفس صبح میارمش بیرون که اونم کم پیش میاد چون معمولا آزادهه تو لونه چوبیش میخوابه ، یعنی میرم لونش تمیز میکنم همه چی داخل لونش در میاد 😂😂 اگه مینا داشته باشید متوجه حرفم میشید
❤ماشالله به مینا یادتون نرهه❤ #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق

به لونم حساسم ننه فیلم نگیر 😠
#زیبا #خوشکل #نوشته_زیبا #دلمه_برگ_مو #عشق #همه #همگی_کامنت_لطفا😊 #دورهمی #پروفایل #پسرونه #مینابیها #ایرانی #فالوکن #لایک #دوست #خاص #دپ #خلاص ...
#زیبا #خوشکل #نوشته_زیبا #عکسنوشته #پروفایل #پسرونه #دپ #دورهمی #همگی_کامنت_لطفا😊 #فالوکن #لایک #ایرانی #همه #مینابیها #دوست #خاص #خلاص
#نوشته_زیبا #خوشکل #دورهمی #دپ #مینابیها #همه #همگی_کامنت_لطفا😊 #لایک_طلایی💛🍃💛🍃💛🍃🍃💛🍃💛🍃💛🍃💛🍃💛🍃💛🌾💛🍃💛👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌#فالوکن #ایرانی #عگس_نوشته #قشنگ #پسرونه #خاص
@bap gapo
😍😋
#انواع_آلوچه_و_ترشک😋
#هفت_میوه😋😋😋 #آلبالوخشکه 
#آلبالو_آبدار
#زردآلو
#اناردونه 
#ذغال_اخته😋😋 #آلو_جنگلی 😋
😋😍❤🍿🍫🍹🍩🍬🍫🍿😍🍿
#سلامت_و_بهداشت ❤
#زندگی_خوشمزه😋😍 #هله_هوله_سالم ❤
#بپ_گپو 
#میناب 
#مینابیها 
آدرس:میناب ، خیابان ولیعصر ، روبروی بانک ملت
@bap gapo
😋❤
#انواع_لواشک🍏🍑🍒 #لواشک_باغلار 
#لواشک_زنبور_طلا 😋❤
#لواشک_لوله_ای 😋❤
#لواشک_ورقه_ای 😋❤
🍬🍿🍫🍹😍😋❤🍩❤😋🍫🍿
#سلامت_و_بهداشت ❤😍
#زندگی_خوشمزه😋😍 #هله_هوله_سالم ❤
#لواشک_آلوچه 😍
#بپ_گپو 
#مینابیها 
#میناب 
آدرس: میناب،خیابان ولیعصر ، روبروی بانک ملت
@bap gapo
😋❤
#انواع_لواشک🍏🍑🍒 #لواشک_باغلار
#لواشک_زنبور_طلا 😋❤
#لواشک_لوله_ای 😋❤
#لواشک_ورقه_ای 😋❤
🍬🍿🍫🍹😍😋❤🍩❤😋🍫🍿
#سلامت_و_بهداشت ❤😍
#زندگی_خوشمزه😋😍 #هله_هوله_سالم
#لواشک_آلوچه 😍
#بپ_گپو
#مینابیها
#میناب
آدرس: میناب،خیابان ولیعصر ، روبروی بانک ملت
@bap gapo
❤😋
#توت_خشک_سفید 
#کنجد_بوداده 
#زرشک_تازه 😋❤🍩🍹🍹🍬🍫🍿🍿🍫🍹❤😋😍
#سلامت_و_بهداشت 
#زندگی_خوشمزه😋😍 #هله_هوله_سالم 
#بپ_گپو 
#مینابیها 
آدرس:میناب،خیابان ولیعصر،روبروی بانک ملت
@bap gapo
❤😋
#توت_خشک_سفید
#کنجد_بوداده
#زرشک_تازه 😋❤🍩🍹🍹🍬🍫🍿🍿🍫🍹❤😋😍
#سلامت_و_بهداشت
#زندگی_خوشمزه😋😍 #هله_هوله_سالم
#بپ_گپو
#مینابیها
آدرس:میناب،خیابان ولیعصر،روبروی بانک ملت
آئودی a6 😍😍 @special_cars111
@special_cars111
@special_cars111
آئودی a6 😍😍 @special_cars111
@special_cars111
@special_cars111
#پدیکورvip #پدیکور_پا #اسپا #پدیکور👣 #میناب #هرمزگانیها #مینابیها
#Hotelsadafminab
#Hotelsadaf 
#Minab
#Minabiha 
#Sadaf 
مسابقه نوستالژی
خاطره - عکس - داستان کوتاه 
ارسال به پیج اینستاگرام جشنواره 👇
@minab_festival 
#هتل_صدف_میناب 
#هتل_صدف
#میناب
#مینابیها
#انبه
#یاسمین
#یاسمین_گل
#Hotelsadafminab
#Hotelsadaf
#Minab
#Minabiha
#Sadaf
مسابقه نوستالژی
خاطره - عکس - داستان کوتاه
ارسال به پیج اینستاگرام جشنواره 👇
@minab_festival
#هتل_صدف_میناب
#هتل_صدف
#میناب
#مینابیها
#انبه
#یاسمین
#یاسمین_گل
#Hotelsadafminab 
#Hotelsadaf 
#Sadaf 
#Minab 
#Minabiha
👇 ----------------
♦مسابقه آشپزی در هفتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب 🔸پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸
🔸رستوران هتل صدف میناب 🔸اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
----------------
#هتل_صدف_میناب 
#هتل_صدف 
#صدف
#میناب
#مینابیها
#انبه
#یاسمین
#Hotelsadafminab
#Hotelsadaf
#Sadaf
#Minab
#Minabiha
👇 ----------------
♦مسابقه آشپزی در هفتمین جشنواره شکرگزاری انبه و یاسمین گل میناب 🔸پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸
🔸رستوران هتل صدف میناب 🔸اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان
----------------
#هتل_صدف_میناب
#هتل_صدف
#صدف
#میناب
#مینابیها
#انبه
#یاسمین
👨🏻‍⚕️اهمیت کبد چرب
#پزشک_متخصص #متخصص_داخلی #درمان #پزشک_خوب #گوارش #کبد #میکروب_معده #زخم_معده #سو_هاضمه_و_مشکلات_گوارشی #ریفلاکس #اندوسکوپی #فشارخون #روماتیسم #آرتروز #درد_مفاصل #هماتولوژی #غدد #کم_خونی #ریه #آسم #آلرژی #تیروئید # دیابت #چربی_خون #بیماری_ریوی #تالاسمی #کلیه #گوارش #مشکلات_گوارشی #میناب #معده #مینابیها 👨🏻‍⚕️جهت اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید👇🏻
@dr.rezahadizadeh_internist 
___________________________________
‎متخصص بیماری های داخلی و گوارش •اندوسکوپی •اسپیرومتری •بادی آنالیز ‎🏥میناب-بلوار بسیج-کلینیک تخصصی خلیج فارس
clinic ☎️۰۷۶-۴۲۲۳۱۱۲۵
mobile 📱۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
whatsapp 📲 ۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
👨🏻‍⚕️اهمیت کبد چرب
#پزشک_متخصص #متخصص_داخلی #درمان #پزشک_خوب #گوارش #کبد #میکروب_معده #زخم_معده #سو_هاضمه_و_مشکلات_گوارشی #ریفلاکس #اندوسکوپی #فشارخون #روماتیسم #آرتروز #درد_مفاصل #هماتولوژی #غدد #کم_خونی #ریه #آسم #آلرژی #تیروئید # دیابت #چربی_خون #بیماری_ریوی #تالاسمی #کلیه #گوارش #مشکلات_گوارشی #میناب #معده #مینابیها 👨🏻‍⚕️جهت اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه فرمایید👇🏻
@dr.rezahadizadeh_internist
___________________________________
‎متخصص بیماری های داخلی و گوارش •اندوسکوپی •اسپیرومتری •بادی آنالیز ‎🏥میناب-بلوار بسیج-کلینیک تخصصی خلیج فارس
clinic ☎️۰۷۶-۴۲۲۳۱۱۲۵
mobile 📱۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
whatsapp 📲 ۰۹۰۲۶۵۴۲۱۵۷
دوستان مینا روی چوب بالا نمیرهه و اینکه پنج ماه یک بار دو دقیقه تو قفسه 😄نگرانش بودید بگم قفس کلا خالیه مینا ۲۴ ساعته بیرونه تو قفس نیست اصلا

شما هم میناتون کلا بیرونه یا همش تو قفسه؟؟؟ #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق
دوستان مینا روی چوب بالا نمیرهه و اینکه پنج ماه یک بار دو دقیقه تو قفسه 😄نگرانش بودید بگم قفس کلا خالیه مینا ۲۴ ساعته بیرونه تو قفس نیست اصلا

شما هم میناتون کلا بیرونه یا همش تو قفسه؟؟؟ #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق
.
#جاشارژری_نمدی ، بیشتر بهش میاد یه کاپ کیک خوشمزه باشه 😍 وقتی مشتری هامون شکمو باشن معلومه ک چیزای خوشمزه سفارش میدن 😋
#نقاشی_مدرن #نقاشی #نمددوزی #نمدیجات #نمدی_خاص #نمد#شارژر #کاپکیک #ویترای_روی_شیشه #ویترای #هرمزگان #هنرمدرن #هنر #دستسازه #بافتنی_فانتزی #بافتنی #موبایل #مینابیها #میناب
.
#جاشارژری_نمدی ، بیشتر بهش میاد یه کاپ کیک خوشمزه باشه 😍 وقتی مشتری هامون شکمو باشن معلومه ک چیزای خوشمزه سفارش میدن 😋
#نقاشی_مدرن #نقاشی #نمددوزی #نمدیجات #نمدی_خاص #نمد#شارژر #کاپکیک #ویترای_روی_شیشه #ویترای #هرمزگان #هنرمدرن #هنر #دستسازه #بافتنی_فانتزی #بافتنی #موبایل #مینابیها #میناب
کمی هم سفر در کنار امام رئوف ..... ۹۸/۴/۲۵ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
شماره تماس جهت هماهنگی جشن
09173671341
09179599530
@shahrampouran 
@amirnasibi6285.oud 
#جشن#سیرمند #سیرمندی #حاجی_آباد #بندرعباس #بندرعباس_ #بندرعباسیا #بندرعباسيها #هرمزگان #هرمزگانی#بندری #بندری_شاد #بندری_ها #دریا #جنوب #جنوبی #جنوبي #جنوبیها #جنوبی_های_با_عشق #حاجی_اباد #میناب #مینابیها #قشم#سورو #خمیر #لنگه #سرخون #ایسین #خلیج_موزیک #چمکی_دات_کام
دکوراسیون جدید خونه مینا جون چوب با سایز های مختلف ، تندتند چوب عوض میکنم مدل مختلف میزارم #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق
کمی هم سفر 
آرامگاه ابوعلی سینا . همدان ..... ۹۸/۴/۲۴ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
کمی هم سفر
کتیبه گنجنامه همدان ..... ۹۸/۴/۲۴ @negharestan_zakeri
#خوشنویسی  #نستعلیق  #خوشنویسی_نستعلیق  #چلیپا #چلیپانویسی  #مینابی #میناب  #مینابیها #هشتبندی #شهرک_المهدی_میناب  #انجمن_خوشنويسان_ايران  #انامیس نیوز #هنر_خطاطی #پارسیان  #رودان  #جاسک  #سیریک  #قشم  #هرمز  #هرمزگانیها  #گورزانگ  #زهوکی  #بندرعباس  #بندزرک  #کردررضوی  #کردر  #کنارترش  #شیراز  #اصفهانی  #تبریزی
حرف زدن مینا ، کلمه جدید یاد گرفته فقط تو چهچه هاش میگه ماشین بردی ، چطوری خوبی ، 😐خدایی باش تمرین نکردم تا الان همش خودش یادگرفته ، میگم زیاد حرف میزنه اندازه خودش بلدهه کلمه ولش یادش نمیدم کلمه جدید 😐 تا میشنوه یاد میگیرهه ،،، مینای شما هم زود یاد میگیرهه کلماتو 
____________________________________

ماشالله یادتون نرهه #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق
حرف زدن مینا ، کلمه جدید یاد گرفته فقط تو چهچه هاش میگه ماشین بردی ، چطوری خوبی ، 😐خدایی باش تمرین نکردم تا الان همش خودش یادگرفته ، میگم زیاد حرف میزنه اندازه خودش بلدهه کلمه ولش یادش نمیدم کلمه جدید 😐 تا میشنوه یاد میگیرهه ،،، مینای شما هم زود یاد میگیرهه کلماتو
____________________________________

ماشالله یادتون نرهه #mina #mina84444follow👉👉 #پرنده_نگري #پرنده_سحر_خيز #پرنده_سخنگو #پرنده_گرافی #پرنده_من #پرنده_زینتی #پرنده_جادویی #پرنده_ها #پرندهنگری #پرنده_نگر #پرنده_آزاد #پرنده_خوش_شانس #پرنده_نگری #پرنده_خوش_اقبال #پرنده_زیبا #پرنده_زينتي #پرنده_شناسی #پرنده_قشنگ #مینا #مینایی #مینابیها #پرنده #مرغمینا #مرغ_عشق_سخنگو #مرغ_زینتی #مرغ_مینا🐦 #مرغ_مینا #مرغعشق
دلم برا شبویے ڪہ بہ زور چشوم باز نگہ مداشت🦋🕊
تا جواب پیاموت هادم تنگن#هشتبندی_هامین#هرمزگانی #مینابیها #بندریها #رودان_بهشت_جنوب #کیش
دلم برا شبویے ڪہ بہ زور چشوم باز نگہ مداشت🦋🕊
تا جواب پیاموت هادم تنگن#هشتبندی_هامین#هرمزگانی #مینابیها #بندریها #رودان_بهشت_جنوب #کیش

Feedmind is investigator of posts from social media.