#گیوا

کوسن های شیک نمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
ایده ی کاورچرخ خیاطی بانمدوپارچه❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
تل پاپیون کودک بااستفاده ازچرم اکلیلی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
ایده جاسوزنی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
حلقه درصورتی زیبا❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
ست زیبای یونیکورن.فرشیته ازجنس خز❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
کوسن یونیکورن❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
کوسن خاص یونیکورن❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
قوی سفید❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
گیفت نمدی پروانه ،برای عیدغدیر❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
دونات های خوشمزه نمدی❤🦢❤
درطرح جاکلیدی وآویزکیف❤

#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
عروسک های نازنمدی ❤🦢❤
#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
جاکلیدی های ستاره❤🦢❤
#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
آموزش کشیدن چشم برای ابرنمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
حلقه اسم نمدی🦢❤🦢 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
توپ نمدی 🦢❤🦢 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
خرگوش نازنمدیمون نالاحته😕😕 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
تابلوی هنری نمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
جاسوئیچی نمدی زیبا❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
جاحبوباتی وروکش جاادویه ای❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
موش کوچولوی نمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
رانرشیک ونمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
این یکی خیلی گوگولی ولاکچریه❤🦢❤ قابل اجرادررنگبندی متفاوت

#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
گل های نمدی تزئینی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
کیک وشیرینی تزئینی نمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
عروسک لاکچری نمدی❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
یونیکورن زیبای نمدی قابل سفارش تعدادبالا❤🦢❤ #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
ریسه ی اسم نمدی🦢❤🦢 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
کیف نمدی بازی کودک😍❤😍🦢 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
آویزدراتاق کودک❤😍 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
ست سیسمونی 
قابل اجرادررنگ بندی متفاوت❤😍 #جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
چترتزئینی نمدی❤🦢❤
#جهیزیه#تزئین#عروس#بازیگر#گلزار#هنر#عروس#گیوا#شبنم_نظیف #هنرمند#نمد#نمدی#گل#شیک#مجلسی#باکلاس#بازیگران#باران#گلزار#پژمان_بازغی
#ترانه#عشق#سیسمونی#قو_ی_سفید#لاکچری#لاکچری_استایل
😻💎♥
انجام خدمات کاشت ناخن،لمه مو،اکستنشن مژه،رنگ مو در سالن زیبایی مرسده.
با ما همیشه خاص باشید...
برای اطلاعات بیشتر: ۴۴۷۴۵۶۷۳__۴۴۷۶۷۹۷۱
#لمه_مو #لمه_مو_براق #رنگموفانتزی #رنگ_مو_2019 #آمبره_بالیاژ_سامبره_هایلایت #کاشت_ژل #کاشت_فرمر #کاشت_کروم #کاشت_ناخن #اکستنشن_مژه_والیوم #اکستنشن_مژه_کلاسیک #اکستنشن_تهرانی #اکستنشن_مژه_روسی #شبنم_نظیف #صدف_بیوتی #گیوا #لیلی_رضایی #النازگلرخ #ملیناتاج #سالن_زیبایی #خاص_باشید #سالن_زیبایی_تهران #غرب_تهران #سالن_زیبایی_مرسده
😻💅👌♥
کاشت ناخن به این خوشگلی مگه داریم کار هنگامه عزیز...
با ما همیشه خاص باشید...
برای اطلاعات بیشتر: ۴۴۷۴۵۶۷۳__۴۴۷۶۷۹۷۱
#کاشت_ناخن #کاشت_فرمر #کاشت_پودر #کاشت_پا #کاشتناخن #کاشت_میکس #کاشت_هلویی #کاشت_ژل #کاشت_گریم #کاشتناخن_طراحی #طراحی_ناخن #کروم #کروم_ناخن #اکلیلی💅 #ژلیش_ناخن #ژلیش #طراحیناخن #خاص_پسند #خاص_باشید #شبنم_نظیف #لیلی_رضایی #گیوا #ناخن_خوشگل #ناخنکار_ماهر #ناخن_شیک #سالن_زیبایی #سالنزیبایی_تهران #غرب_تهران #سالن_زیبایی_مرسده
شامپو اسپانیایی آگرادو موجود شد😍

شامپو موهای شکننده و حساس آگرادو AGRADO با پرو ویتامین
 400 میل.
شامپو مخصوص موهای حساس و شکننده

حاوی ویتامین های F,E,D,A

جذب سریع به ساقه مو
بازگشت شادابی ، قوام و استحکام به مو
محصول کشور اسپانیا
بسته بندی : بطری 400 میل
شماره مجوز بهداشتی : ۱۱۲۳۱۳۰۶۸۵۹۳۹۹۸

#گیوا#گیواشاپ#آگرادو#شامپو#شامپوتقویتی#بهداشتی#آرایشی
شامپو اسپانیایی آگرادو موجود شد😍

شامپو موهای شکننده و حساس آگرادو AGRADO با پرو ویتامین
400 میل.
شامپو مخصوص موهای حساس و شکننده

حاوی ویتامین های F,E,D,A

جذب سریع به ساقه مو
بازگشت شادابی ، قوام و استحکام به مو
محصول کشور اسپانیا
بسته بندی : بطری 400 میل
شماره مجوز بهداشتی : ۱۱۲۳۱۳۰۶۸۵۹۳۹۹۸

#گیوا#گیواشاپ#آگرادو#شامپو#شامپوتقویتی#بهداشتی#آرایشی
.
سلام عزیزم 😌
این میکاپ جذاب با این سبک سایه چقدر طرفدار داره؟ 
خودم که عاشقش شدم 😍
این میکاپ توسط 🌺مونا عزیز🌺 انجام شده که شما میتونید برای مناسبت های مختلف ایشون رو به عنوان میکاپ آرتیستون انتخاب کنید و از میکاپتون لذت ببرید 👌🤗
.
مشاوره خدمات💇🏼 : 
22421540-2 
09121790023
مشاوره عروس👰:
09120142193
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #عروس #میکاپ #میکاپ_عروس #زیبایی
#beautysalon #velenjak #Giva #makeup #brides
.
سلام عزیزم 😌
این میکاپ جذاب با این سبک سایه چقدر طرفدار داره؟
خودم که عاشقش شدم 😍
این میکاپ توسط 🌺مونا عزیز🌺 انجام شده که شما میتونید برای مناسبت های مختلف ایشون رو به عنوان میکاپ آرتیستون انتخاب کنید و از میکاپتون لذت ببرید 👌🤗
.
مشاوره خدمات💇🏼 :
22421540-2
09121790023
مشاوره عروس👰:
09120142193
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #عروس #میکاپ #میکاپ_عروس #زیبایی
#beautysalon #velenjak #Giva #makeup #brides
دوستان سلام😍
شب زیباتون بخیر باشه🤗
.
یک از دلایلی که به مادرها تو سالنمون خیلی اهمیت میدیم این هست که اکثرمون خودمون مادر هستیم😉
و حالا کاملا میتونیم درک کنیم که مادرهامون برای اینکه ما به این جای زندگی برسیم، چقدر سختی کشیدن و چقدر تلاش کردن،
و میفهمیم که تلاششون برامون خیلی با ارزشه!
.
به این دلیل هست که وقتی یکی از مادرهای عزیز برای میکاپ به ما مراجعه میکنه،سعی میکنیم براش سنگ تموم بذاریم🤗
.
حالا شما بگید این میکاپ رو چقدر برای این خانم عزیز میپسندید؟!؟😍
نظراتتون رو به ما بگید💜
. ‌.
#سالن #زیبایی #گیوا #هدابیوتی #فنتی #سامرخوزامی #عروس #مدلینگ #میکاپ #میکاپ_ارتیست #میکاپ_عروس #میکاپ_چشم #گریم #ابریشمی #گریمور #میکاپ_تخصصی #میکاپ_مادر #مادر
دوستان سلام😍
شب زیباتون بخیر باشه🤗
.
یک از دلایلی که به مادرها تو سالنمون خیلی اهمیت میدیم این هست که اکثرمون خودمون مادر هستیم😉
و حالا کاملا میتونیم درک کنیم که مادرهامون برای اینکه ما به این جای زندگی برسیم، چقدر سختی کشیدن و چقدر تلاش کردن،
و میفهمیم که تلاششون برامون خیلی با ارزشه!
.
به این دلیل هست که وقتی یکی از مادرهای عزیز برای میکاپ به ما مراجعه میکنه،سعی میکنیم براش سنگ تموم بذاریم🤗
.
حالا شما بگید این میکاپ رو چقدر برای این خانم عزیز میپسندید؟!؟😍
نظراتتون رو به ما بگید💜
. ‌.
#سالن #زیبایی #گیوا #هدابیوتی #فنتی #سامرخوزامی #عروس #مدلینگ #میکاپ #میکاپ_ارتیست #میکاپ_عروس #میکاپ_چشم #گریم #ابریشمی #گریمور #میکاپ_تخصصی #میکاپ_مادر #مادر
@givasaadatabad 
لاک قرمز همیشه پرطرفدار بوده 😍💅
مخصوصا اگر با کروم و یک طراحی تزیین بشه😍
.
نمونه بالا از 🌹 مریم عزیز 🌺 در شعبه سعادت اباد هستش . کاشت ناخن حرفه ای با استفاده از بهترین مواد که سلامت ناخن هاتون حفظ میشه. 😌👌
.
💅مشاوره خدمات 09128498469
88071983
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا#اولین #سعادت اباد #ناخنکار #ناخن
#ناخن_خوشگل #کاشت_ناخن #کاشت_پودر #کاشت_ژل #کاشت_گریم #کاشت_هلویی #کاشت_قالب #کاشت_بیبی_بومر #کاشت_فرمر #کاشت_فرنچ
#beautysalon #saadat_abad #Givanail #nails
@givasaadatabad
لاک قرمز همیشه پرطرفدار بوده 😍💅
مخصوصا اگر با کروم و یک طراحی تزیین بشه😍
.
نمونه بالا از 🌹 مریم عزیز 🌺 در شعبه سعادت اباد هستش . کاشت ناخن حرفه ای با استفاده از بهترین مواد که سلامت ناخن هاتون حفظ میشه. 😌👌
.
💅مشاوره خدمات 09128498469
88071983
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا#اولین #سعادت اباد #ناخنکار #ناخن
#ناخن_خوشگل #کاشت_ناخن #کاشت_پودر #کاشت_ژل #کاشت_گریم #کاشت_هلویی #کاشت_قالب #کاشت_بیبی_بومر #کاشت_فرمر #کاشت_فرنچ
#beautysalon #saadat_abad #Givanail #nails
@givamarzdaran
. خیلی از ما خانم هارو از استفاده از خط چشم های مایع و صرف هزینه های هنگفت برای خرید انواع با کیفیت اون راحت کردن و با انجام تتو خط چشم دائم باعث میشن توی زمانی که برای آرایش کردن صرف میکنیم صرفه جویی بشه.
.
.
خط چشم زیبا از 👈مرجان عزیز👉 شعبه مرزداران
.

مشاوره خدمات : 
44279288_44279355_091203672 53
مشاوره عروس:
09120367253
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #مرزداران #اکستنشن_مژه
#beautysalon #marzdaran#Giva#eyelashextensio
@givamarzdaran
. خیلی از ما خانم هارو از استفاده از خط چشم های مایع و صرف هزینه های هنگفت برای خرید انواع با کیفیت اون راحت کردن و با انجام تتو خط چشم دائم باعث میشن توی زمانی که برای آرایش کردن صرف میکنیم صرفه جویی بشه.
.
.
خط چشم زیبا از 👈مرجان عزیز👉 شعبه مرزداران
.

مشاوره خدمات :
44279288_44279355_091203672 53
مشاوره عروس:
09120367253
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #مرزداران #اکستنشن_مژه
#beautysalon #marzdaran#Giva#eyelashextensio
یک هایلایت خاص و زیبای دیگه 
هایلایت دودی_ نسکافه ای😍

کیا دنبال یک رنگ خاص برای موهاشونن😇☺☺ اینم یک رنگ و هایلایت زیبا با تکنیک بالیاژ برای شما مهربونا❤🌷 هستی کدخدایی مدرس رنگ و لایت( سالن گیوا_تهران)

@hastikadkhodaei
@hastikadkhodaei 
@hastikadkhodaei 
#رنگمو #رنگ_و_لایت #اموزش#
 #کراتینه_مو #گیوا #کراتین #امبره #سامبره #آرایش #کالرملتینگ #رنگ_مو #ترکیب_رنگ #رنگ_مش #دکلره# #لولایت #بیبی_لایت #رنگموترکیبی# #بالیاژ#هایلایت#مش‎#کراتین_تراپی#ریباندینگ #سالن_گیوا #سالن_گیوا_سعادت_آباد‎#کراتین_مو#بلوند# #سالن_زیبایی #سعادت_آباد #رنگسا #رنگمو_فانتزی#
یک هایلایت خاص و زیبای دیگه
هایلایت دودی_ نسکافه ای😍

کیا دنبال یک رنگ خاص برای موهاشونن😇☺☺ اینم یک رنگ و هایلایت زیبا با تکنیک بالیاژ برای شما مهربونا❤🌷 هستی کدخدایی مدرس رنگ و لایت( سالن گیوا_تهران)

@hastikadkhodaei
@hastikadkhodaei
@hastikadkhodaei
#رنگمو #رنگ_و_لایت #اموزش#
#کراتینه_مو #گیوا #کراتین #امبره #سامبره #آرایش #کالرملتینگ #رنگ_مو #ترکیب_رنگ #رنگ_مش #دکلره# #لولایت #بیبی_لایت #رنگموترکیبی# #بالیاژ#هایلایت#مش‎#کراتین_تراپی#ریباندینگ #سالن_گیوا #سالن_گیوا_سعادت_آباد‎#کراتین_مو#بلوند# #سالن_زیبایی #سعادت_آباد #رنگسا #رنگمو_فانتزی#
.@givamarzdaran
😍طرفدار های این توناژ رنگ منتظر جملات زیباتون هستیم 😍
این رنگ مو فوق العاده زیبا از 🌹 ندا عزیز🌹در شعبه مرزداران انجام شدا که خیلی خاص و جذابه.
نظر شما راجع به این رنگ مو چیه؟ 
شما چه توناژ رنگی رو دوست دارید؟
.
مشاوره خدمات:
44279288
44279355
09120367253
.
مشاوره عروس: 
09120049848
.
#تهران #مرزداران #گیوا #برند_آرایشگاهی #برند_معتبر #رنگ_مو #رنگمو #لایت #هایلایت #آمبره #سامبره #بالیاژ 
#tehran #marzdaran #giva #brand #haircolor #hairstyles
.@givamarzdaran
😍طرفدار های این توناژ رنگ منتظر جملات زیباتون هستیم 😍
این رنگ مو فوق العاده زیبا از 🌹 ندا عزیز🌹در شعبه مرزداران انجام شدا که خیلی خاص و جذابه.
نظر شما راجع به این رنگ مو چیه؟
شما چه توناژ رنگی رو دوست دارید؟
.
مشاوره خدمات:
44279288
44279355
09120367253
.
مشاوره عروس:
09120049848
.
#تهران #مرزداران #گیوا #برند_آرایشگاهی #برند_معتبر #رنگ_مو #رنگمو #لایت #هایلایت #آمبره #سامبره #بالیاژ
#tehran #marzdaran #giva #brand #haircolor #hairstyles
.
@givaroyal
گاهی وقت ها برای مجالسمون، مهم نیست تو چه فصلی باشیم و برای فصل، چه سبک شینیونی مناسب تر هستم، 
مهم اینه که سلیقه ی شما برای شینیون چه چیزی هست😉
من خودم شینیون باز و بسته رو ترجیح میدم🤗
شما چطور؟ 
کاری زیبا از مریم عزیز
.

مشاوره خدمات💇🏼 : 
22421540-2
09121790023
مشاوره عروس👰🏼:
09120142193
#سالنزیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #شینیون#شینیونآرتیستتخصصیعروس
#beautysalon #velenjak #Giva#hair_updo#bride#
.
@givaroyal
گاهی وقت ها برای مجالسمون، مهم نیست تو چه فصلی باشیم و برای فصل، چه سبک شینیونی مناسب تر هستم،
مهم اینه که سلیقه ی شما برای شینیون چه چیزی هست😉
من خودم شینیون باز و بسته رو ترجیح میدم🤗
شما چطور؟
کاری زیبا از مریم عزیز
.

مشاوره خدمات💇🏼 :
22421540-2
09121790023
مشاوره عروس👰🏼:
09120142193
#سالنزیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #شینیون#شینیونآرتیستتخصصیعروس
#beautysalon #velenjak #Giva#hair_updo#bride#
آموزش تخصصی اکستنشن مژه توسط خانم 🌟تابش🌟
اهدای مدرک بین المللی بعد از اتمام دوره📃
شامل 👇
📌آموزش اکستنشن والیوم
همراه با کیت لوازم و مدرک بین‌المللی، 
پیشتیبانی به مدت ۶ماه ۲میلیون
.
📌آموزش کامل شامل اکستنشن مژه کلاسیک، والیوم.
لیفت ولمینیت مژه وابرو
به همراه کیت لوازم و مدرک بین‌المللی،
پشتیبانی به مدت ۶ماه ۴میلیون
.
برای دریافت اطلاعات و ثبت نام، با شماره زیر تماس بگیرید؛
09121308488
.
.
#آموزش #گیوا #سالن_زیبایی #مژه #والیوم #کلاسیک #اکستنشن #لیفت #لمینت #ابرو #مدرک #مدرک_بین‌المللی #آموزش_تخصصی #گیوارویال
آموزش تخصصی اکستنشن مژه توسط خانم 🌟تابش🌟
اهدای مدرک بین المللی بعد از اتمام دوره📃
شامل 👇
📌آموزش اکستنشن والیوم
همراه با کیت لوازم و مدرک بین‌المللی،
پیشتیبانی به مدت ۶ماه ۲میلیون
.
📌آموزش کامل شامل اکستنشن مژه کلاسیک، والیوم.
لیفت ولمینیت مژه وابرو
به همراه کیت لوازم و مدرک بین‌المللی،
پشتیبانی به مدت ۶ماه ۴میلیون
.
برای دریافت اطلاعات و ثبت نام، با شماره زیر تماس بگیرید؛
09121308488
.
.
#آموزش #گیوا #سالن_زیبایی #مژه #والیوم #کلاسیک #اکستنشن #لیفت #لمینت #ابرو #مدرک #مدرک_بین‌المللی #آموزش_تخصصی #گیوارویال
سلام و تبریک🌷🌷
خبرهای خوب برای شما 
@givatehranpars 
#گیوا #giva
سلام و تبریک🌷🌷
خبرهای خوب برای شما
@givatehranpars
#گیوا #giva
.
اکستنشن مژه با جدیدترین تکنیک روز دنیا(تکنیک فیلش)توسط فیلش آرتیست گیوا رویال🌺تابش عزیز 🌺
اکستنشن مژه با قلق فیکس کردن مژه این قلق در مگاولوم کار برد دارد و مژه ها رو پرحجم تر وحالت دارتر نشان میدهد.
.
مشاوره خدمات : 
22421540-2 _09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالن #سالن_زیبایی #گیوا #گیوا_ولنجک #ولنجک #مژه #اکستنشن_مژه
.
اکستنشن مژه با جدیدترین تکنیک روز دنیا(تکنیک فیلش)توسط فیلش آرتیست گیوا رویال🌺تابش عزیز 🌺
اکستنشن مژه با قلق فیکس کردن مژه این قلق در مگاولوم کار برد دارد و مژه ها رو پرحجم تر وحالت دارتر نشان میدهد.
.
مشاوره خدمات :
22421540-2 _09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالن #سالن_زیبایی #گیوا #گیوا_ولنجک #ولنجک #مژه #اکستنشن_مژه
.
لطفا ورق بزنید👉
ما درگیوا میزبان شما در بهترین و جدیدترین خدمات زیبایی،جدید ترین رنگ ها و لایت ها با بهترین مواد موجود در بازار هستیم👌
این هم نمونه کار 🌷هستی عزیز🌷 در شعبه سعادت آباد هست. .
منتظر نظراتتون هستیم ❣
مشاوره خدمات : 
88077577 - 88088349
09129279372

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای 
#beautysalon #saadatabad #giveaways
.
لطفا ورق بزنید👉
ما درگیوا میزبان شما در بهترین و جدیدترین خدمات زیبایی،جدید ترین رنگ ها و لایت ها با بهترین مواد موجود در بازار هستیم👌
این هم نمونه کار 🌷هستی عزیز🌷 در شعبه سعادت آباد هست. .
منتظر نظراتتون هستیم ❣
مشاوره خدمات :
88077577 - 88088349
09129279372

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای
#beautysalon #saadatabad #giveaways
. سلام🤗
.
در سالن گیوا شعبه مرزداران میکرو اسکالپ را با 🌺خانم مرجان🌺 تجربه کنید .
میکرو اسکالپ چیست؟
اسکالپ سر یا هاشور سر جهت رفع طاسی سر و کم پشتی موی سر در خانمها و اقایان مورد استفاده قرار می گیرد،میکرو اسکالپ سر، ( کلا منطقه کف سر را اسکالپ میگویند) میکرو اسکالپ پر کردن جاهای خالی سر با پیگمنت میباشد که برای اقایان به صورت نقطه ای است و اگر به جایی ختم بشود که مو داشته باشد نقطه ها تبدیل به هاشور میشود.
کاربردهای تکنیک شبیه سازی مو با میکروپیگمنتیشن :
- پوشش دادن نواحی طاس و کم پشت مو
- استتار زخم ناشی از عمل جراحی و یا اسکار شکستگی روی سر یا ابرو
- پنهان کردن زخم ،سوختگی و خال مادرزادی
- افزایش اثر بصری بعد از پیوند مو
- میکروپیگمنتیشن موی سر برای آلوپسی یا ریزش موی سکه ای
.
مشاوره خدمات:
44279288
44279355
09120367253
.
مشاوره عروس: 
09120049848
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #مرزداران #لیفت_ابرو#میکروشیدینگ#میکروپیگمنتیشن#میکروپیگمنتیشن#ابرو_پهن#میکرولب
#beautysalon #marzdaran #Giva#eyebrow_design
. سلام🤗
.
در سالن گیوا شعبه مرزداران میکرو اسکالپ را با 🌺خانم مرجان🌺 تجربه کنید .
میکرو اسکالپ چیست؟
اسکالپ سر یا هاشور سر جهت رفع طاسی سر و کم پشتی موی سر در خانمها و اقایان مورد استفاده قرار می گیرد،میکرو اسکالپ سر، ( کلا منطقه کف سر را اسکالپ میگویند) میکرو اسکالپ پر کردن جاهای خالی سر با پیگمنت میباشد که برای اقایان به صورت نقطه ای است و اگر به جایی ختم بشود که مو داشته باشد نقطه ها تبدیل به هاشور میشود.
کاربردهای تکنیک شبیه سازی مو با میکروپیگمنتیشن :
- پوشش دادن نواحی طاس و کم پشت مو
- استتار زخم ناشی از عمل جراحی و یا اسکار شکستگی روی سر یا ابرو
- پنهان کردن زخم ،سوختگی و خال مادرزادی
- افزایش اثر بصری بعد از پیوند مو
- میکروپیگمنتیشن موی سر برای آلوپسی یا ریزش موی سکه ای
.
مشاوره خدمات:
44279288
44279355
09120367253
.
مشاوره عروس:
09120049848
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #مرزداران #لیفت_ابرو#میکروشیدینگ#میکروپیگمنتیشن#میکروپیگمنتیشن#ابرو_پهن#میکرولب
#beautysalon #marzdaran #Giva#eyebrow_design
شینیون جمع مدل اروپایی کار فاطمه عزیز...
برای اطلاعات بیشتر: ۴۴۷۴۵۶۷۳__۴۴۷۶۷۹۷۱
#شینیون_عروس #شینیون_خطی #شینیون_بسته #شینیون_مو #شینیون_تخصصی #شینیون_شیک #شینیون_مجلسی #شینیون_خاص #شینیون_باز #بافتن_مو #بافتمو_برجسته #بافتمودخترانه #شینیون_جدید #شنیون_موی_کوتاه #شنیونکار #شنیون #شبنم_نظیف #لیلی_رضایی #گیوا #اکستنشن_موی_طبیعی #غرب_تهران #اکستنشن_تهرانی #سالن_زیبایی #سالنزیبایی_تهران #سالن_زیبایی_مرسده
انجام خدمات انواع رنگ مو...
برای اطلاعات بیشتر: ۴۴۷۴۵۶۷۳__۴۴۷۶۷۹۷۱
#رنگموترکیبی #رنگموفانتزی #رنگمو_جديد #رنگ_مو #رنگ_لایت #رنگساژ #هایلایت_مو #هایلایت_فویلی #مش #سامبره_موی_بلند #سامبره #آمبره_مو #آمبره #هایلایت_جدید #مش_فویل_لایت_لولایت_بالیاژ_امبره_سامبره #بالیاژ #رنگ_مو_2019 #رنگ_مو_فانتزی #سالن_زیبایی #اکستنشن_موی_طبیعی #غرب_تهران #اکستنشن_تهرانی #شبنم_نظیف #لیلی_رضایی #گیوا #نیلوفربهبودی #سالنزیبایی_تهران #سالن_آرایش #سالن_زیبایی_مرسده
.@givatehranpars
😍طرفدارهای شینیون کلاسیک این پست مخصوص شماست 😉
نظرتون راجع به این شینیون زیبا از 🌹مریم عزیزم🌹 چیه؟ 
دوسشون دارید؟ 
دوستانی که با ایشون تجربه شینیون داشتن تجربشون رو با ما به اشتراک بذارید 🙏
.
مشاوره خدمات : 
77707878_77706768
09120049858
مشاوره عروس:
77706070
09120049868

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا#اولین #تهرانپارس #هیردیزاین#شینیون
#beautysalon #tehranpars #Giva#hairdesign#hairstyle
.@givatehranpars
😍طرفدارهای شینیون کلاسیک این پست مخصوص شماست 😉
نظرتون راجع به این شینیون زیبا از 🌹مریم عزیزم🌹 چیه؟
دوسشون دارید؟
دوستانی که با ایشون تجربه شینیون داشتن تجربشون رو با ما به اشتراک بذارید 🙏
.
مشاوره خدمات :
77707878_77706768
09120049858
مشاوره عروس:
77706070
09120049868

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا#اولین #تهرانپارس #هیردیزاین#شینیون
#beautysalon #tehranpars #Giva#hairdesign#hairstyle
میکرو بلیدینگ بسیار نچرال روی ابرویی که از قبل هم تاتو داشتن و کم مو،و امروز بعد از ۴۵ روز برای ترمیم اومدن
@utab.beauty 
@golden.m.house .
با استفاده از بهترین مواد با ماندگاری بالا و بسیار نچرال زیر نظر استاد بین المللی با کمترین هزینه 
#تاتو_بدن
#تاتو_سه_بعدی #میکروبلیدینگ_طبیعی #میکروبیلدینگ_فیبروز #میکروبلیدینگ #فیبروزابرو #هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #میکروبیلدینگ_ابرو #گیواتهرانپارس #گیوا #تاتوکاران #باشگاه #هنرمندان_زن_ایران #بازیگران_زن 
@utab.beauty 
@golden.m.house .
زعفرانیه،
علیپور ۰۹۳۵۸۳۹۷۴۳۹
۲۲۴۲۰۱۰۷
میکرو بلیدینگ بسیار نچرال روی ابرویی که از قبل هم تاتو داشتن و کم مو،و امروز بعد از ۴۵ روز برای ترمیم اومدن
@utab.beauty
@golden.m.house .
با استفاده از بهترین مواد با ماندگاری بالا و بسیار نچرال زیر نظر استاد بین المللی با کمترین هزینه
#تاتو_بدن
#تاتو_سه_بعدی #میکروبلیدینگ_طبیعی #میکروبیلدینگ_فیبروز #میکروبلیدینگ #فیبروزابرو #هاشورابرو #هاشورابروميكروپيگمنتيشن #میکروبیلدینگ_ابرو #گیواتهرانپارس #گیوا #تاتوکاران #باشگاه #هنرمندان_زن_ایران #بازیگران_زن
@utab.beauty
@golden.m.house .
زعفرانیه،
علیپور ۰۹۳۵۸۳۹۷۴۳۹
۲۲۴۲۰۱۰۷
(((همیشه گرونی نشونه کیفیت بالا نیست)))
به مناسبت افتتاح سالن خانم زهره سوری ایشون تخفیف خیلی ویژه در این شرایط اقتصادی برای عروس خانومای گل گذاشتن هزینه عروس ویژه فقط (۱میلیون و پانصد هزارتومان) برای اطلاع بیشتر و نمونه کار بیشتر در پیج مارو همراهی کنید
👇👇👇👇👇👇
@zohrehsouri6768 
@zohrehsouri6768 
@zohrehsouri6768
👇👇👇👇👇👇
☎️☎️09334538776
☎️☎️09334538776
☎️☎️09334538776

#شینیون_مو #عروس #عروسی #شینیون_خطی #عروسی👰 #آرایش #عروسی_ایرانی#شینیون_شیک #شینیون_باز #مدل #مدلموکوتاه #مو #موعروس#عروسی #رنگموترکیبی #رنگموفانتزی #رنگ #رنگمو #رنگ_مش #رنگ_مو #رنگارنگ_شو #رنگساژ #آرایشگاه #مریم_یکتا #شبنم_نظیف #لی_لی_رضایی #گیوا #لاکچری #لاکچری_تهران #لاکچری_لایف #لاکچری_طور
(((همیشه گرونی نشونه کیفیت بالا نیست)))
به مناسبت افتتاح سالن خانم زهره سوری ایشون تخفیف خیلی ویژه در این شرایط اقتصادی برای عروس خانومای گل گذاشتن هزینه عروس ویژه فقط (۱میلیون و پانصد هزارتومان) برای اطلاع بیشتر و نمونه کار بیشتر در پیج مارو همراهی کنید
👇👇👇👇👇👇
@zohrehsouri6768
@zohrehsouri6768
@zohrehsouri6768
👇👇👇👇👇👇
☎️☎️09334538776
☎️☎️09334538776
☎️☎️09334538776

#شینیون_مو #عروس #عروسی #شینیون_خطی #عروسی👰 #آرایش #عروسی_ایرانی#شینیون_شیک #شینیون_باز #مدل #مدلموکوتاه #مو #موعروس#عروسی #رنگموترکیبی #رنگموفانتزی #رنگ #رنگمو #رنگ_مش #رنگ_مو #رنگارنگ_شو #رنگساژ #آرایشگاه #مریم_یکتا #شبنم_نظیف #لی_لی_رضایی #گیوا #لاکچری #لاکچری_تهران #لاکچری_لایف #لاکچری_طور
.
در سالن گیوا شعبه مرزداران میکرو اسکالپ را با 🌺خانم مرجان🌺 تجربه کنید .
میکرو اسکالپ چیست؟
اسکالپ سر یا هاشور سر جهت رفع طاسی سر و کم پشتی موی سر در خانمها و اقایان مورد استفاده قرار می گیرد،میکرو اسکالپ سر، ( کلا منطقه کف سر را اسکالپ میگویند) میکرو اسکالپ پر کردن جاهای خالی سر با پیگمنت میباشد که برای اقایان به صورت نقطه ای است و اگر به جایی ختم بشود که مو داشته باشد نقطه ها تبدیل به هاشور میشود.
کاربردهای تکنیک شبیه سازی مو با میکروپیگمنتیشن :
- پوشش دادن نواحی طاس و کم پشت مو
- استتار زخم ناشی از عمل جراحی و یا اسکار شکستگی روی سر یا ابرو
- پنهان کردن زخم ،سوختگی و خال مادرزادی
- افزایش اثر بصری بعد از پیوند مو
- میکروپیگمنتیشن موی سر برای آلوپسی یا ریزش موی سکه ای

مشاوره خدمات : 
44279288_44279355_091203672 53
مشاوره عروس:
09120367253
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #مرزداران #اکستنشن_مژه
#beautysalon #marzdaran#Giva#eyelashextensio
.
در سالن گیوا شعبه مرزداران میکرو اسکالپ را با 🌺خانم مرجان🌺 تجربه کنید .
میکرو اسکالپ چیست؟
اسکالپ سر یا هاشور سر جهت رفع طاسی سر و کم پشتی موی سر در خانمها و اقایان مورد استفاده قرار می گیرد،میکرو اسکالپ سر، ( کلا منطقه کف سر را اسکالپ میگویند) میکرو اسکالپ پر کردن جاهای خالی سر با پیگمنت میباشد که برای اقایان به صورت نقطه ای است و اگر به جایی ختم بشود که مو داشته باشد نقطه ها تبدیل به هاشور میشود.
کاربردهای تکنیک شبیه سازی مو با میکروپیگمنتیشن :
- پوشش دادن نواحی طاس و کم پشت مو
- استتار زخم ناشی از عمل جراحی و یا اسکار شکستگی روی سر یا ابرو
- پنهان کردن زخم ،سوختگی و خال مادرزادی
- افزایش اثر بصری بعد از پیوند مو
- میکروپیگمنتیشن موی سر برای آلوپسی یا ریزش موی سکه ای

مشاوره خدمات :
44279288_44279355_091203672 53
مشاوره عروس:
09120367253
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #مرزداران #اکستنشن_مژه
#beautysalon #marzdaran#Giva#eyelashextensio
.@givaroyal
.
سلام دوستانننن😍
.
با یک میکاپ کلاسیک و رنگ زیبای سایه چطورید؟!؟😉
.
میکاپی زیبا از 💄مونا💄ی عزیزم در گیوا رویال😍🤗
.
میتونید نمونه کار هایی که در گیوا رویال انجام میشه رو در پیجی که زیر کپشن مینویسم به طور کامل ببینید🤗
.
نظر فراموشتون نشه😘
.

لطفا نظراتتون رو برام کامنت کنید ❤️
.
 مشاوره خدمات : 
22421540-2 09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالنزیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #میکاپ#میکاپآرتیستتخصصیعروس
#beautysalon #velenjak #Giva#makeup#bride#mua
جهت  مشاهده نمونه خدمات سالن زیبایی گیوا شعبه ولنجک به پیج زیر مراجعه بفرمایید.
😌👇👇👇
@givaroyal
@givaroyal
@givaroyal
.@givaroyal
.
سلام دوستانننن😍
.
با یک میکاپ کلاسیک و رنگ زیبای سایه چطورید؟!؟😉
.
میکاپی زیبا از 💄مونا💄ی عزیزم در گیوا رویال😍🤗
.
میتونید نمونه کار هایی که در گیوا رویال انجام میشه رو در پیجی که زیر کپشن مینویسم به طور کامل ببینید🤗
.
نظر فراموشتون نشه😘
.

لطفا نظراتتون رو برام کامنت کنید ❤️
.
مشاوره خدمات :
22421540-2 09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالنزیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #میکاپ#میکاپآرتیستتخصصیعروس
#beautysalon #velenjak #Giva#makeup#bride#mua
جهت  مشاهده نمونه خدمات سالن زیبایی گیوا شعبه ولنجک به پیج زیر مراجعه بفرمایید.
😌👇👇👇
@givaroyal
@givaroyal
@givaroyal
#میترا #کوتاهی_مو #کوپ #موزر #گیوا #سالنزیبایی #گیواتهرانپارس #بالیاژ #براشینگ #براشینگ_حرفه_ای #بافتمودخترانه #آمبره #آمبره_مو #مو #
.@givatehranpars
سلام دوستان🤗
.
همیشه که نمیشه نمونه کارهای رنگ شیک و پیک ببینید😉
.
یکم خاص تر،
یکم فانتزی تر، 
یکم جوان پسندانه تر😍
یکم آبی طوسی😍
.
کیا موافق رنگ‌ های فانتزی هستن؟!؟🙌
.
آیا مایلید رنگ موهایتان را عوض کنید و تنوعی درموهایتان بوجود آورید؟ 
ما هم برای این تنوع به شما🌹 سحر عزیز🌹در شعبه تهرانپارس رو معرفی میکنیم😉

مشاوره خدمات: .
77706768_ 77707878
09120049858
مشاوره عروس: .
77706070
09120049868
.
@givatehranpars

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #اولین #تهرانپارس #رنگ#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای 
#beautysalon #tehranpars #Giva#haircolor
.@givatehranpars
سلام دوستان🤗
.
همیشه که نمیشه نمونه کارهای رنگ شیک و پیک ببینید😉
.
یکم خاص تر،
یکم فانتزی تر،
یکم جوان پسندانه تر😍
یکم آبی طوسی😍
.
کیا موافق رنگ‌ های فانتزی هستن؟!؟🙌
.
آیا مایلید رنگ موهایتان را عوض کنید و تنوعی درموهایتان بوجود آورید؟
ما هم برای این تنوع به شما🌹 سحر عزیز🌹در شعبه تهرانپارس رو معرفی میکنیم😉

مشاوره خدمات: .
77706768_ 77707878
09120049858
مشاوره عروس: .
77706070
09120049868
.
@givatehranpars

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #اولین #تهرانپارس #رنگ#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای
#beautysalon #tehranpars #Giva#haircolor
.@givaroyal 
سلاااام
یه کار شیک اوردم براتون مخصوص اون دسته از خانم ها که به خاطر کار اداری، کار دانشگاهی یا علل دیگه، سادگی رو به هرچیزی ترجیح میدن😉
یک کروم سفید تابستونی توسط 💅مهان عزیزم در گیوا رویال🌟
.
 در شعبه رویال ، در کنار سلامتی ، زیبایی را ناخن های شما هدیه میدهیم
. .مشاوره خدمات : 
22421540-2 _09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #ناخن #کاشت_ناخن #طراحی_ناخن
.@givaroyal
سلاااام
یه کار شیک اوردم براتون مخصوص اون دسته از خانم ها که به خاطر کار اداری، کار دانشگاهی یا علل دیگه، سادگی رو به هرچیزی ترجیح میدن😉
یک کروم سفید تابستونی توسط 💅مهان عزیزم در گیوا رویال🌟
.
در شعبه رویال ، در کنار سلامتی ، زیبایی را ناخن های شما هدیه میدهیم
. .مشاوره خدمات :
22421540-2 _09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #ناخن #کاشت_ناخن #طراحی_ناخن
این مدل مو رو دوست دارید ؟
.
@shinion.mo.arooos
@shinion.mo.arooos
@shinion.mo.arooos
.
#شینیون_مو #عروس #عروسی #شینیون_خطی #عروسی👰 #آرایش #عروسی_ایرانی#شینیون_شیک #شینیون_باز #مدل #مدلموکوتاه #مو #موعروس#عروسی #رنگموترکیبی #رنگموفانتزی #رنگ #رنگمو #رنگ_مش #رنگ_مو #رنگارنگ_شو #رنگساژ #آرایشگاه #مریم_یکتا #شبنم_نظیف #لی_لی_رضایی #گیوا #لاکچری #لاکچری_تهران #لاکچری_لایف #لاکچری_طور
.@givamarzdaran
.
طرفدارای این سبک شینیون این پست مخصوص شماست 🤩 شینیونی جمع، برای موهای روشن😍
نظرتون راجع به شینیون 🌺افسانه عزیز🌺 چیه؟ 
واقعا عالیه😊
من که ۲۰ میدم بهش شما چطور؟ 😉
🌹بهترین ها حق شماست🌹

مشاوره خدمات : 
44279355_44279288_09120367253
مشاوره عروس:
09120049848
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #شینیون#شینیون_آرتیست_تخصصی_عروس
#beautysalon #marzdaran #Giva#hair#updo#bride
.@givamarzdaran
.
طرفدارای این سبک شینیون این پست مخصوص شماست 🤩 شینیونی جمع، برای موهای روشن😍
نظرتون راجع به شینیون 🌺افسانه عزیز🌺 چیه؟
واقعا عالیه😊
من که ۲۰ میدم بهش شما چطور؟ 😉
🌹بهترین ها حق شماست🌹

مشاوره خدمات :
44279355_44279288_09120367253
مشاوره عروس:
09120049848
.
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #شینیون#شینیون_آرتیست_تخصصی_عروس
#beautysalon #marzdaran #Giva#hair#updo#bride
سلام به همه فالوورهای عزیز🙏
دوست دارید موهای سالم و براق و صاف داشته باشید؟😉 نظرتون راجع به کراتین مو چیه؟😍 ما در شعبه سعادت اباد به همراه خانم شیما این کار رو برای شما انجام میدیم😉
.
. 💐بهترین ها حق شماست💐
تلفن مشاورین:
09121520035

#سالن #زیبایی #گیوا #ریباندینگ #کراتین #احیا #بازسازی
سلام به همه فالوورهای عزیز🙏
دوست دارید موهای سالم و براق و صاف داشته باشید؟😉 نظرتون راجع به کراتین مو چیه؟😍 ما در شعبه سعادت اباد به همراه خانم شیما این کار رو برای شما انجام میدیم😉
.
. 💐بهترین ها حق شماست💐
تلفن مشاورین:
09121520035

#سالن #زیبایی #گیوا #ریباندینگ #کراتین #احیا #بازسازی
.@givasaadatabad
.
. میکروبلیدینگ ابرو یک روش آرایشی نسبتا جدیده که راه حلی مناسب به کسانی که نیاز به آرایش مداوم روزانه ابرو دارن یا رشد موهای ابروهاشون به هر دلیلی متوقف شده، ارائه میده تا تاتوی ابروهاشون تا جاییکه ممکنه واقعی تر به نظر برسه.
در مرکز تخصصی فیبروز با فیبروزکارهای حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم.
.
میکروبلیدینگ در شعبه سعادت آباد توسط 🌺نیره عزیز🌺 انجام شده😊👌🏻
برای دریافت اطلاعات با شماره ی زیر در تماس باشید👇
.
مشاوره خدمات:
88077577
88088349
09129279372
.
مشاوره عروس: 
88561643
09120049878
.#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتیشن
#beautysalon #saadatabad #Giva#microblading#micropigmentationbrows
.@givasaadatabad
.
. میکروبلیدینگ ابرو یک روش آرایشی نسبتا جدیده که راه حلی مناسب به کسانی که نیاز به آرایش مداوم روزانه ابرو دارن یا رشد موهای ابروهاشون به هر دلیلی متوقف شده، ارائه میده تا تاتوی ابروهاشون تا جاییکه ممکنه واقعی تر به نظر برسه.
در مرکز تخصصی فیبروز با فیبروزکارهای حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم.
.
میکروبلیدینگ در شعبه سعادت آباد توسط 🌺نیره عزیز🌺 انجام شده😊👌🏻
برای دریافت اطلاعات با شماره ی زیر در تماس باشید👇
.
مشاوره خدمات:
88077577
88088349
09129279372
.
مشاوره عروس:
88561643
09120049878
.#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتیشن
#beautysalon #saadatabad #Giva#microblading#micropigmentationbrows
@giva.micro 
@giva.micro
@givasaadatabad 
سلام ویژه به همه گیوایی ها🙏
وقتی با اطمینان میگوییم بهترین سالن زیبایی تهران برای خدمات تخصصی زیبایی گیوا هست و این فقط یه شعار نیست چرا که سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات آرایشی ،آرایش دائم به همراه دارد 👇
در نمونه پست بالا میتونید به طور کامل مشاهده گر این صحبت باشید 😍
در نمونه میکروبلیدینگ با توجه به زاویه چشم و جمجمه مدل ابرو انتخاب شد و با توجه به رنگ دانه صورت بهترین طیف رنگ انتخاب شده و هاشورها زده شد.

نظرتون رو راجب بهش برام کامنت کنین ... .
انواع میکروبلیدینگ به صورت تخصصی در شعب گیوا
.
،،تلفن مشاوره👈 09129279372
.
@Givabeauty_micro
@Givabeauty_micro
@Givabeauty_micro
مشاوره خدمات:
.
88077577_09129279372
.
88088349: .#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتیشن
#beautysalon #saadatabad #Giva#microblading#micropigmentationbrows Givabeauty_micro
@giva.micro
@giva.micro
@givasaadatabad
سلام ویژه به همه گیوایی ها🙏
وقتی با اطمینان میگوییم بهترین سالن زیبایی تهران برای خدمات تخصصی زیبایی گیوا هست و این فقط یه شعار نیست چرا که سالها تجربه در زمینه ارائه خدمات آرایشی ،آرایش دائم به همراه دارد 👇
در نمونه پست بالا میتونید به طور کامل مشاهده گر این صحبت باشید 😍
در نمونه میکروبلیدینگ با توجه به زاویه چشم و جمجمه مدل ابرو انتخاب شد و با توجه به رنگ دانه صورت بهترین طیف رنگ انتخاب شده و هاشورها زده شد.

نظرتون رو راجب بهش برام کامنت کنین ... .
انواع میکروبلیدینگ به صورت تخصصی در شعب گیوا
.
،،تلفن مشاوره👈 09129279372
.
@Givabeauty_micro
@Givabeauty_micro
@Givabeauty_micro
مشاوره خدمات:
.
88077577_09129279372
.
88088349: .#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتیشن
#beautysalon #saadatabad #Giva#microblading#micropigmentationbrows Givabeauty_micro
.
یکی از مسائل مهم در کاشت ،مواد ناخن مورد مصرف در کاشت هست🤔
خیلی از ناخن کارها از مواد غیر حرفه ای و بدون برند خاصی کاشت ناخن میزنن که موجب خسارت های جبران ناپذیری میشه💅😣
شما درگیوا با خیال راحت دستانتان را به ما بسپارید😉😍
این هم نمونه کارطراحی حرفه ای از 🌺 فرزانه عزیز🌺 در سالن گیوا مرزداران
.
جهت تعیین وقت تماس بگیرید.
. مشاوره خدمات : 
44279288_44279355_091203672 53

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا#مرزداران #کاشت_طراحی_ناخن#بیبی_بومر#ژلیش_ناخن_طبیعی_ودیزاین_دائم#طراحی_ناخن_شیک#شابلون_ناخن
#beautysalon #marzdaran #Giva#nailartist#naildesign
.
یکی از مسائل مهم در کاشت ،مواد ناخن مورد مصرف در کاشت هست🤔
خیلی از ناخن کارها از مواد غیر حرفه ای و بدون برند خاصی کاشت ناخن میزنن که موجب خسارت های جبران ناپذیری میشه💅😣
شما درگیوا با خیال راحت دستانتان را به ما بسپارید😉😍
این هم نمونه کارطراحی حرفه ای از 🌺 فرزانه عزیز🌺 در سالن گیوا مرزداران
.
جهت تعیین وقت تماس بگیرید.
. مشاوره خدمات :
44279288_44279355_091203672 53

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا#مرزداران #کاشت_طراحی_ناخن#بیبی_بومر#ژلیش_ناخن_طبیعی_ودیزاین_دائم#طراحی_ناخن_شیک#شابلون_ناخن
#beautysalon #marzdaran #Giva#nailartist#naildesign
.
سلام🙏
بهترین ها رو فقط در گیوا بخواهید😊👇
نمونه رنگ مو تخصصی توسط 🌹نسترن عزیز🌹در گیوا رویال ولنجک👑
نظرتون راجب این نمونه فوق العاده چیه؟؟👇
نظرتون رو کامنت کنید....
🌹بهترین ها حق شماست🌹
.مشاوره خدمات : 
22421540-2 _09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #رنگ#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای 
#beautysalon #velenjak #Giva#haircolorideas
.
سلام🙏
بهترین ها رو فقط در گیوا بخواهید😊👇
نمونه رنگ مو تخصصی توسط 🌹نسترن عزیز🌹در گیوا رویال ولنجک👑
نظرتون راجب این نمونه فوق العاده چیه؟؟👇
نظرتون رو کامنت کنید....
🌹بهترین ها حق شماست🌹
.مشاوره خدمات :
22421540-2 _09121790023
مشاوره عروس:
09120142193
#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #ولنجک #رنگ#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای
#beautysalon #velenjak #Giva#haircolorideas
.@givasaadatabad
رنگ‌موی پر طرفدار این روزها،که توسط هستی عزیز در شعبه سعادت اباد انجام شده👌
بدون ذره ای آسیب به موهای زیبای شما عزیزان💖
.

مشاوره خدمات : 
88077577 - 88088349
09129279372

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای 
#beautysalon #saadatabad #giveaways
.@givasaadatabad
رنگ‌موی پر طرفدار این روزها،که توسط هستی عزیز در شعبه سعادت اباد انجام شده👌
بدون ذره ای آسیب به موهای زیبای شما عزیزان💖
.

مشاوره خدمات :
88077577 - 88088349
09129279372

#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#رنگ_مو #رنگ_مش #هایلایت #امبره_سامبره_بالیاژ_دکلره_دکاپاژ_کالرملتینگ_مش_پوش_سوئیت_مش_کاملا_حرفه_ای
#beautysalon #saadatabad #giveaways
.@givasaadatabad
.
. میکروبلیدینگ ابرو یک روش آرایشی نسبتا جدیده که راه حلی مناسب به کسانی که نیاز به آرایش مداوم روزانه ابرو دارن یا رشد موهای ابروهاشون به هر دلیلی متوقف شده، ارائه میده تا تاتوی ابروهاشون تا جاییکه ممکنه واقعی تر به نظر برسه.
در مرکز تخصصی فیبروز با فیبروزکارهای حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم.
.
میکروبلیدینگ در شعبه سعادت آباد توسط 🌺نیره عزیز🌺 انجام شده😊👌🏻
برای دریافت اطلاعات با شماره ی زیر در تماس باشید👇
.
مشاوره خدمات:
88077577
88088349
09129279372
.
مشاوره عروس: 
88561643
09121942489
.#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتیشن
#beautysalon #saadatabad #Giva#microblading#micropigmentationbrows
.@givasaadatabad
.
. میکروبلیدینگ ابرو یک روش آرایشی نسبتا جدیده که راه حلی مناسب به کسانی که نیاز به آرایش مداوم روزانه ابرو دارن یا رشد موهای ابروهاشون به هر دلیلی متوقف شده، ارائه میده تا تاتوی ابروهاشون تا جاییکه ممکنه واقعی تر به نظر برسه.
در مرکز تخصصی فیبروز با فیبروزکارهای حرفه ای در خدمت شما عزیزان هستیم.
.
میکروبلیدینگ در شعبه سعادت آباد توسط 🌺نیره عزیز🌺 انجام شده😊👌🏻
برای دریافت اطلاعات با شماره ی زیر در تماس باشید👇
.
مشاوره خدمات:
88077577
88088349
09129279372
.
مشاوره عروس:
88561643
09121942489
.#سالن_زیبایی #لاکچری #گیوا #سعادت_آباد#میکروبلیدینگ#میکروپیگمنتیشن
#beautysalon #saadatabad #Giva#microblading#micropigmentationbrows

Feedmind is investigator of posts from social media.